2733866 1638392193
11 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri

Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

11 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

MAGEN, PRKME, EGEPO, ENJSA, GESAN, BRLSM, ENKAI, ASUZU, ICBCT, TAVHL, THYAO, BRKO, EKGYO, ALGYO, ALKIM, HDFGS, AGESA, DAGHL, NATEN, SAHOL, BIMAS, MTRKS, ARSAN, BRMEN, PKENT, DOHOL, INTEM,

Şirket Haberleri

MAGEN, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun  bulunduğunu, iki projeden 30 MWe GES kapasitesine karşılık 45 MWp güçte santral kurulmasının  planlandığını bildirdi. 

PRKME, bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın maden sahaları ile ilgili UMREK raporu hakkında  bilgilendirme yaptı. 

PRKME Ciner Enerji’de sahip olduğu her biri 1 TL nominal değerli 7.210.009 adet payın  tamamının Şirketin hakim ortağı Park Holding’e satılmasına karar verildi. 

EGEPO…Özel Egepol International Hastanesi bugün hasta kabulüne başlayacak. 

ENJSA tarafından yapılması planlanan Balıkesir doğalgaz kombine çevrim santrali yardımcı kaynak  GES projesi ile igili ÇED süreci başladı 

GESAN, bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin halka arzıyla ilgili SPK’ya ön izin başvurusunda  bulunma karar verdi 

BRLSM…Göktekin Enerji 24.193 kW gücündeki lisanslı GES yatırımının hisselerini Birleşim Grup’a  devretti 

ENKAI‘nın Rusya St. Petersburg’daki projesinin faz 3 çalışması %16 seviyesine ulaştı 

ASUZU, İsrail’de faaliyet gösteren dört ulaşım operatörüne toplam 48 adet midibüs ve otobüsün  teslimatını gerçekleştirdi 

ICBCT Bank Genel Müdürü Shaoxiong Xie, görevinden istifa etti. Xie’nin istifasıyla boşalan Genel  Müdür pozisyonuna yeni genel müdür ataması yapılıncaya kadar Genel Müdür Vekili Jinhong Li  tarafından vekalet edilmesine karar verildi. 

TAVHL…Tav Havalimanları tarafından işletilen havalimanlarında 2021 yılında hizmet verilen yolcu sayısı  2020’nin %92 üzerinde gerçekleşti. 

THYAO….Thy: Taşınan kargo – posta, 2019’da 1.554.341 ton iken, 2021’de %21.7 artışla 1.879.552 ton  oldu. 

BRKO, iş akitleri feshedilen 32 çalışanın yeniden iş başı yapmalarına karar verdi. 

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’nın Yüklenicisi  ile yapılan Sözleşmeye Ek-7 No.lu Protokol ile 952.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri,  1.254.437.837,14 TL’ye yükselmiştir. 

ALGYO… Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için 2021 yılında yapılan kira sözleşmeleri  tutarı KDV hariç yaklaşık 122 mio TL dir. 

ALKIM… İklim Değişikliklerinin Konya Cihanbeyli Göl İşletmelerine Etkisi Hakkında KAP’ta açıklama  yayınladı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

HDFGS… Pay Satış Bildirimi Hk. 

07.01.2022 tarihinde Seyitler Kimya A.Ş. paylarından 2.192.568 adet 9,27-9,45 fiyat aralığından satılmıştır.Bu  işlemle birlikte Seyitler Kimya A.Ş. ‘deki payları 07.01.2022 itibarıyla %25,00 sınırına ulaşmıştır. 

AGESA… Monish Pabrai’ye ait fonlardan biri olan Fahad Missmar Dalal fonu Agesa’da 21.44 – 22.02 TL fiyat  aralığından 27.000 adet hisse alımı gerçekleştirdi. Fonun Agesa’da ki %5 seviyesine yükseldi 

DAGHL… Pay Satım İşleminin Tamamlanması Hk. 

Şirket 04.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklmasında belirtildiği üzere; Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nin  pay fiyatında oluşan fark, Sn. Mahmut Nedim Koç tarafından tamamlanmıştır. 

NATEN… Pay Geri Alım İşlemleri 

10.01.2022 tarihinde 46,44-46,50 TL fiyat aralığından (ortalama 46,462 TL) 27.000 adet pay geri alınmış ve  Şirketin sahip olduğu NATEN Payları 220.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,667) 

SAHOL…. Günlük Pay Geri Alım İşlemleri 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 10.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 14,96 TL – 15,13 TL (ağırlıklı ortalama 15,07 TL) fiyat  aralığından toplam 900.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 10.01.2022  tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 10.850.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı  %0,5318’e ulaşmıştır. 

BIMAS… Pay geri Alım İşlemleri 

6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 10.01.2022 tarihinde  100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 8.767.992 adete ulaşmıştır (Şirket  sermayesine oranı %1,4440) 

MTRKS…. 10.01.2022 tarihli pay geri alımı hakkında, 

10.01.2022 tarihinde 20,60 – 20,78 TL fiyat aralığından (ortalama 20,69 TL) 50.700 adet pay geri alınmıştır.  Şirketin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 206.700 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı  %0,77’dir)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ARSAN…. Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi hakkında. 

12.11.2021 tarih ve 29 nolu kararında 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde; 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme  Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL’dan 295.000.000.-TL’sına  artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması ve  esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve  14528 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artırımına ilişkin kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılarak, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye  tavanı içerisinde, 51.449.465 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak 153.000.000.-TL olan 204.449.465.-TL’sına çıkarılmasına karar  vermiştir. 

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası  Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin düzeltilmiş ihraç  belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına, toplantıya katılanların oy birliği  ile karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısına istinaden; 

-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.11.2021  tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuzda 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde; 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden  Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL’dan 295.000.000.- TL’sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyassı Kurulu’nca onaylanması  ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu. 

-Söz konusu talebimizin görüşüldüğü Kurul’un 16.12.2021 tarih ve 65/1797 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 

-400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.449.465 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle, 153.000.000 TL’dan  204.449.465 TL’sına artırılması nedeniyle ihraç edilecek 51.449.465 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas  sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadil edilmesinin uygun olduğu tarafımıza bildirilmiştir. 

-Konu ile ilgili olarak alınacak yeni yönetim kurulu kararları ile sermaye artışına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni onaylanmak  üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilecektir. 

Şirketin iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2021 tarih ve 15197 sayılı yazısı ile  06.01.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan İhraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir. 

Esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.01.2022 tarihinde tescil  edilmiştir.Çıkarılmış sermayenin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde “Bedelsiz  Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.Çıkarılacak paylar hak sahiplerinin hesaplarına Merkezi Kayıt  Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde kaydedilecektir. 

BRMEN…. Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Onayı Hk. 

Şirketin Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.’nin (“Şirket”) 12.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile; 

Şirket’in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları  tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde  belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı  nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK’a satılacak paylara ilişkin olarak  22.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 06.01.2022 tarihli Kurul Bülteni’nde  yayınlanmıştır. 

Belirlenecek baz fiyata göre 11.400.000 TL karşılığı olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK’a tahsisli olarak satılacak paylar için Yaşar KÜÇÜKÇALIK’ın  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesabına geçtiği tarihi izleyen iki (2) yıl boyunca Borsa’da satışa konu edilmemesi hususunda Yaşar  KÜÇÜKÇALIK tarafından taahhüt verilmiştir. 

Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

PKENT… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Onayı Hk. 

Şirket sermayesinin 1.170.542,03 TL olağanüstü yedeklerden, 230.206,73 TL statü yedeklerinden,15.979.008,92 TL sermaye  düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL hisse senedi ihraç primlerinden ve 6.453.847,30 TL geçmiş yıllar karından  karşılanmak suretiyle 1.036.800,00 TL’den 24.883.200,00 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.846.400,00 TL  tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 63/1747 sayılı kararı ile  onaylanmıştır. 

DOHOL…. Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında 

Yönetim Kurulu; sermayesine %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı  A.Ş. (“Öncü Girişim”)’nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,-Türk Lirası’ndan  1.500.000.000,-Türk Lirası’na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına ve bu çerçevede nakdi  sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir. 

Öncü Girişim tarafından gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkur sermaye artırımından sağlanacak  fon, ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılacaktır.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında INTEM.E paylarında 11/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından)  10/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem  görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki  aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir  paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam  edecektir.

11 Ocak 2022 Tarihli Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments