12 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

12 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AKSA, ALARK, ALKIM, ALMAD, ARMDA, BANVT, GESAN, GMTAS, GSRAY, HURGZ, KRVGD, KTSKR, MAGEN, MARTI, METUR, MIPAZ, NETAS, RALYH, ROYAL, THYAO, VBTYZ, ARSAN, ENKAI, OZGYO, MTRKS, TAVHL, QUAGR, DOGUB

ŞİRKET HABERLERİ

AKSA, Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi  Bölgesi’nde 10 bin m2 kapalı alanda 2.500 ton/yıl kapasiteli air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisine  ait birinci faz yatırımı deneme üretimlerine başlamış olup yılsonuna kadar tamamen devreye alınacaktır. Projeye ait ikinci etap  çalışmaları devam etmekte ve toplam 27.5 milyon ABD Dolar’a sahip yatırım 2022 yılı sonunda 7.500 ton/yıl üretime ve  200 kişilik istihdama ulaşacaktır. 

AksaFil markasıyla satışa sunulacak ürünümüz akrilik iplik sektörüne Dünya’da ilk kez uygulanan bir teknolojiye sahiptir. ALARK, 10.11.2021 tarihli açıklamada, 

Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihli ve ALGYO-2109111 sayılı değerleme raporuyla 429.000.000 TL (KDV hariç) değer  biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret  ve Sanayi A.Ş.’ye ait;  

– 363 ada 8 parselde kayıtlı, 19.878,06 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, – 363 ada 9 parselde kayıtlı, 21.951,78 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve  otel müştemilatı 

bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel’in 422.875.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve  bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu Otelin satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirkete geçmiştir. 

ALKIM, Dazkırı Koralkim Tesislerimizde Potasyum Sülfat üretimi başlamıştır. 

ALMAD, Yönetim Kurulunun 11.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Şirketin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu  maden sahası bölgesinde bulunan ve %67,5 oranında hissesine sahip olduğu 0 Ada 107 Parsele ait 1.687,50 m2’lik hisselere  ait kısmının mülk sahiplerinden toplam 67.500,00 TL bedelle satın alınmasına, 

107 Parsele ait hisselerin satın alınması sonrasında söz konusu parseldeki şirkete ait hisse oranı %67,5’dan %75 oranına çıkmıştır. 

Şirketin satın almış olduğu taşınmazların, SPK’nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde  değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

ARMDA, Armada Bilgisayar, Cisco İş Ortakları Zirvesi Ödül töreninde “Yılın Distribütörü” ödülünü kazanmıştır. 

BANVT, Şirket tarafından alınan yönetim kurulu kararı ile; 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi’nin (“Şirket“) 100% hissedarı olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü  nezdinde 9558 sicil numarasıyla kayıtlı “Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  180. ila 190. maddeleri arasında düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca, “Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim  Şirketi” unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine; 

Tür değişikliği işlemi sonrasında Şirketimizin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesi olarak  atanmasına ve Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen  Türk Ticaret Kanunu madde 359/2 uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Tolga Gündüz’ün atanmasına; karar verilmiştir.

ELITE, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı  tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci  maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 16,30 TL/pay  baz fiyat, “ELITE.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000  TL olarak belirlenmiştir. 

GESAN, Şirketimiz, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “2021 Yılı Scada Malzemeleri Alımı” işi için 120.250,00-EUR+KDV bedel  ile 11.11.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 

GESAN, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 2021/601848 nolu “2 İş Kaleminde Toplam 110 Adet 170 kV Ayırıcı  ve Yedek Malzemeleri ile 2 İş Kaleminde Toplam 25 Adet 420 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeler” ihalesine, ekonomik açıdan  en avantajlı fiyatı veren Girishim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. Taah. A.Ş. ile  Şirket, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında ihale konusu malzemelerin tedariki için  3.987.000,-TL+KDV tutarlı sipariş ön anlaşması yapılmıştır. 

GMTAS, Gimat Mağazacılık payları, 12/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar’da işlem görmeye  başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına  dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 149.200.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %97  olarak dikkate alınacaktır. 

GSRAY, Yönetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Ural Aküzüm 11.11.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden  istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir.Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Ural Aküzüm’ün görevinden istifa etmiş  olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile  boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Nihat Kırmızı’nın seçilmesine, 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Gücüm’ün bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olması sebebiyle,  Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile boşalan Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Ural  Aküzüm’ün seçilmesine, kendisinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken  Saptanması Komitelerinde de görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

HURGZ,Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-26.1) sayılı Pay Alım  Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış  olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinin %77,67’sini temsil eden  428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirkete devrolunması işlemi kapsamında, Hisse Devir Sözleşmesi’ndeki  yan edimler de dikkate alınmak üzere pay başına 0,54316 Amerikan Doları pay bedeli esas alınmak suretiyle ve ilgili mevzuat  hükümleri uyarınca, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarih olan 16.05.2018 tarihinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık  A.Ş. pay sahibi olup da o tarihte sahip oldukları paylardan pay alım teklifi tarihine kadar kesintisiz ellerinde bulundurdukları kısmı  ile sınırlı olarak yatırımcılara pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası  Kurulu’na gerekli başvurular yapılacaktır. 

 Ana ortağı bulunduğu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ortaklarının ve ortak olmayı düşünen yatırımcıların yerine  getireceğimiz yükümlülüğe bağlı olarak meydana gelebilecek yanlış anlamalar nedeniyle herhangi bir zarara uğramamaları  için işbu açıklamamızda açıkça ifade edildiği üzere, pay alım teklifimizde “kimlerin hak sahibi” olduğuna ilişkin hususa önemle  dikkat etmeleri gerekir. Zira, pay alım teklifinden yararlanma hakkı olmayan ortakların paylarının satın alınması söz konusu  olmayacaktır.

KRVGD, Polonya’daki bağlı ortaklığı olan ZPC Otmuchow, Nysa bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim süreçlerine ve bu  bölgedeki altyapı gerekliliklerine ilişkin yapacağı yatırımlarla ilgili 12 yıl geçerli gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden  oluşan ve toplamda 31,5 milyon PLN’ye kadar yatırım teşviki için anlaşma sağlamıştır. 

KTSKR, 10/11/2021 tarih ve 2021/32 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; 

Yönetim kurulu üyesi Lokman AYDEĞER’in istifasının kabul edilmesine,yerine Erdoğan ERGİN’in Yönetim kurulu üyesi olarak  seçilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir. 

MAGEN, Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarda duyurulduğu üzere Şirket,  operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve  santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda  birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket, 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün  Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis  Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Ekonova Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Göksu7 Enerji Üretim  Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketlerinin Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine ve Çayören  Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firmasının yeni unvanının “Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.” olmasına karar  verilmişti. İlgili karar, 09.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Bu  birleşme işlemi sonrası Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesi 117.000 TL olmuştur. 

MAGEN, Güneş Enerji Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Eyaleti, Agrigento  ilinde yer alan 53.1 MWp kurulu gücündeki Castello GES (Castello Güneş Enerji Santrali) Pojesi’nin arazi geliştirme, teknik  inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna’ya resmi başvuru Margün Enerji  Üretim San ve Tic. A.Ş.’nin İtalya şubesi adına 07.07.2021 tarihinde yapılmıştı. 

Başvurumuz İtalya Yüksek Gerilim Şebeke Operatörü Terna tarafından olumlu bulunmuştur. Bağlantı bedelinin ilgili mevzuata  göre % 30’u Terna’ya ödenmiş olup 53.1 MWp kurulu gücündeki Güneş Enerji Santralimiz STMG onayını (şebeke bağlantı  hakkını) elde etmiştir. Proje ön lisansı alınmıştır. Böylelikle projemizin %30’luk kısmı tamamlanmış olup ÇED (Çevre Etki  Değerleme), imar ve inşaat izinleri aşamasına geçilmiştir. Bu süreçlerin tamamlanmasına müteakip santral kurulumuna  başlanacaktır. Projenin yıllık 8 milyon Euro EBITDA üretmesi beklenmektedir. 

Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve şirketimiz Margün Enerji Üretim ve San ve Tic.  A.Ş.’nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.

MARTI, Global olarak pandeminin ve özellikle üç tesisimizin bulunduğu Marmaris’te yaşanan orman  yangınlarının operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde, FAVÖK’ün ciromuza oranı % 26,57 olarak gerçekleşmiştir.  FAVÖK‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.465.391 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden  arındırılmış operasyonel kar rakamımız ise 30.621.274 TL olup FAVÖK oranımız % 28,90 olmuştur.

METUR, Denizli ili, Çal İlçesi’nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu  santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve  yararlanma haklarının şirket tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme (Devir Sözleşmesi) imzalanmıştır. 

Bu kapsamda ilk etapta Kaynar Enerji A.Ş. bünyesindeki 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin  yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile  tüm ekipmanları (Kaynar -1) (arazi bedeli, ve %18 KDV dahil olmak üzere) 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin  işlemlere başlanacaktır. Kaynar-1 GES tesisinin ve bağlantı anlaşmalarının devrinin 2021 yılı Kasım ayı içerisinde  tamamlanması planlanmaktadır. 

Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, Denar Enerji A.Ş. ve Günar Enerji A.Ş. bünyesindeki 5 adet tesisten oluşan toplam  2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen  taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (arazi bedelleri ve %18 KDV dahil olmak üzere)  4.175.900 USD karşılığında; hisse devri veya varlık devri yoluyla alınacaktır. Bu işlemin finansmanının ileride yapılacak bir  sermaye artırımı ile sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu devirlerin sağlanması, sözleşmede belirtilen diğer şartların yanı  sıra; planlanan sermaye artırımını gerçekleştirme, söz konusu tesisler ve varlıklar ile ilgili yasal şartların yerine getirilmiş  olduğunun tespiti ile söz konusu tesisler üzerindeki banka ve finans kurumlarının ipotek ve rehinlerinin kaldırılması koşullarına  bağlı olup devirlerin 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında tamamlanması öngörülmektedir.

MIPAZ, Daha önce kamuya açıkladığı üzere, Şirketin finansal tablolarında “yatırım amaçlı gayrimenkuller” altında takip edilen  ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş  Köyü’nde kain 1154 sayılı Parsel ile ilgili olarak, “Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli,  Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri “Uygulama İmar Planı”‘ ve 1/100.000 ölçekli imar planı da dahil olmak üzere, ilgili tüm plan  notlarına ilişkin olarak Şirket tarafından 26.05.2021 tarihinde açılan dava hali hazırda devam etmektedir. Dava’da “keşif  kararı” verilmiştir. 

Bununla birlikte, bahsi geçen Parsel’i de kapsayan ve “NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili  olarak Şirket’imiz tarafından 17.05.2018 tarihinde açılan davada Şirket’imizin temyiz talebinin Danıştay tarafından rededildiği  ve İstinaf Dairesi Kararı’nın onanmasına karar verildiği 11.11.2021 tarihinde öğrenilmiştir. 

NETAS, Şirketimizin 11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ArGe Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyeliğine Şirketimizin Akıllı Sistemler ArGe Yazılım Tasarım Direktörü Ersin Öztürk’ün vekaleten atanmasına karar verilmiştir. 

RALYH, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2021 tarihli toplantısı sonucu kurulmasına karar verilen RAL ENERJİ ANONİM  ŞİRKETİ ünvanlı iştirakin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.11.2021 Tarihli 10448  sayılı nüshasında ilan edilerek tescil edilmiştir. 

ROYAL, 09.11.2021 Tarihinde yüklenen 30.09.2021 Dönemine ait olan FİNANSAL RAPORLAR’da Sunum Para Birimi (TL)  olması gerekirken sehven ( 1.000 TL ) olarak bildirilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır. 

THYAO, Ortaklığın Ocak – Ekim 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

-Ocak – Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 36,2 milyon olarak  gerçekleşmiştir. 

-Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,5 puanlık azalma ile %67,2 olarak gerçekleşmiştir. -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %35,1  azalarak 102,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. 

-Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2019 döneminde 1.260.901 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %24,5’lik artışla  1.569.923 ton olarak gerçekleşmiştir. 

-2021 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur. 

VBTYZ, 25.10.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile “Kurumsal  Sunucu Temini” ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz  konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme  konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır. 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARSAN, ALİŞAN ARIKAN,10/11/2021 – 10/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili  olarak 4,63 – 4,79 TL fiyat aralığından 478.203 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10/11/2021 tarihi itibariyle %7,25 sınırına ulaşmıştır. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 10/11/2021 – 10/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  11,43 – 11,57 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 10/11/2021 tarihi itibariyle %0,384 sınırına ulaşmıştır. 

OZGYO, Yönetim Kurulunun 03.11.2021 tarihli toplantısında; 

Yönetim Kurulunun 01/10/2021 tarihli ve 229 sayılı kararında belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde bugüne kadar  gerçekleştirilen pay geri alım programına ek olarak; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (SPK III-48.1),  Geri Alınan Paylar Tebliği (SPK II-22.1) hükümlerine, SPK’nın pay geri alımına ilişkin karar ve duyurularına uygun olarak,  Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararlarının  gereğinin ifası sonrasında Şirket bünyesinde oluşan nakit fazlasının değerlendirilmesi ve bu şekilde Şirket paylarının fiyat ve  miktar dengesine Borsada katkıda bulunulması amacıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %2’sine karşılık gelen 5,000,000 TL  nominal değerde (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5,000,000 adet) Şirket paylarının geri alımının gerçekleştirilmesi  işleminin ek pay geri alım programı olarak belirlenmesine ve bu ek geri alım programı için 8,500,000 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir. 

MTRKS, Şirket Yönetim Kurulu’nca, başta yaşanmakta olan pandemi olmak üzere küresel ölçekteki gelişmelerin ülkemiz  sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketin borsada oluşan fiyatının Şirketin idari ve mali performansını adil  olarak yansıtmadığı değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli ilke  kararları kapsamında; 

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlamasına, 

-Geri alıma konu olabilecek pay sayısının Şirket sermayesine oranının azami %1,86, nominal pay miktarının her biri bir TL  değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına, 

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 13.500.000 TL olmasına, 

-Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına  sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

TAVHL, DAMLA NUR ŞENER AKKAYNAK,10/11/2021 – 10/11/2021 tarihinde TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. payları  ile ilgili olarak 29,92 – 30,02 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 60.000 TL toplam nominal  tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10/11/2021 tarihi itibariyle %1,1611 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR,ALİ ERCAN, 09.11.2021 tarihinde Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 48.000.000 TL toplam nominal tutarlı Borsa İstanbul’da işlem görmeyen B grubu hamiline payların satış işlemi tarafımca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarım 09.11.2021  tarihi itibariyle %55,89 oranına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğum Q Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu %20  oranındaki paylar da benim kontrolüm altındadır. 

QUAGR, ALİ ERCAN, 09.11.2021 tarihinde QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. payları ile ilgili olarak  48.000.000 TL toplam nominal tutarlı Borsa İstanbul’da işlem görmeyen B grubu hamiline payların alış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. sermayesindeki paylarımız  09.11.2021 tarihi itibariyle %20 oranına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

DOGUB, Yönetim Kurulu 08.11.2021 tarih ve 2021/21 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000.- TL’sı tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 30.000.000 TL’dan 39.000.000 TL’na  çıkarılması amacıyla nakden karşılanmak üzere 9.000.000.- TL artırılması için başlatılan sermaye  artırım işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin  Şirkete ulaştığı ve ortakların bilgisine sunulmak üzere KAP’ta yayımlanmış olması nedeni ile  halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların ve 1 lot (100 adet) paydan az olmamak  üzere payların satışının 15/11/2021 tarihinde başlayıp 29/11/2021 tarihinde sona ermesine karar  verilmiştir.

12 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments