Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

13 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ULUUN, BRKO, ERCB, KLMSN, VBTYZ, ARCLK, SAHOL, NATEN, MTRKS, VAKFN, DOBUR, KRSTL

13 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri
13 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

ULUUN, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine karar verdi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alımı  sonrasında toptan ve parakende ürünler yapılanmalarımızın entegrasyonu ve oluşturalacak sinerjinin maksimize edilmesi  planlanmaktadır. Bunun sonucunda, orta vadede şirketimizin ölçeğinin büyümesi ve katma değer yapısının iyileşmesi  beklendiğinden, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Bu çerçevede  08.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık  Hizmetleri Ticaret A.Ş’ye verilen yetki ve yapılan sözleşme karşılıklı feshedilerek süreç sonlandırılmıştır.” 

BRKO, şirkete kayyum atandığına dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 2021/176  Esas sayılı dosyası uyarınca yapılan yargılamaya istinaden 12.01.2022 tarihli gerekçeli kararında, Davacı tarafından 145.000  TL teminat yatırılması halinde, Şirket Yönetim Kurulu’nu denetlemeye yönelik denetçi kayyum atanmasına karar verilmiştir.  

Kararın icrası halinde kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir. Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir. Şirketimiz her türlü  denetime açık ve işbirliği içerisinde olacaktır. Basında yanlı olarak yapılan şirketimize kayyum atandığına dair haberler  asılsızdır.” 

Erciyas Çelik payları ERCB.E koduyla ve serbest marjla işlem görmeye başlayacak. 

BIST’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Payları Ana Pazar’da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi  Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (Özbal) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Erciyas Çelik Boru Sanayi  A.Ş. (Erciyas Çelik) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde Özbal payları,  13/01/2022 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan  çıkarılacak olup, Erciyas Çelik payları aynı tarihte Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır. Bu kapsamda, Özbal payları  Borsamızda en son 12/01/2022 tarihinde işlem görmüş olacaktır. Erciyas Çelik payları ERCB.E koduyla ve serbest marjla işlem  görmeye başlayacaktır. ERCB.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem  fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve  piyasadan limite emri girilemeyecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olacaktır.” 

KLMSN, Mali İşler Direktörlüğü görevine Alper Erol atandı. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Sayın Alper Erol, Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü  görevinden ayrılan Sayın Kadir Çağrı Çetin yerine 12.01.2022 tarihinden itibaren Şirketimiz Mali İşler Direktörü olarak geçici  olarak atanmıştır.” 

VBTYZ, bir devlet kurumunun teknoloji şirketiyle 8,82 milyon TL değerinde sözleşme imzaladı. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş. ile posta ve kargo alanında  faaaliyet gösteren köklü bir devlet kurumumuzun teknoloji şirketi ile “YAZILIM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETİ ALT  YÜKLENİCİ ” sözleşmesi imzalamıştır.Sözleşme 3 yıllık olup yıllık artışlar hariç toplam değeri 8.820.000 TL’dir.”

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK…12.01.2022 tarihinde 51,25 TL – 51,50 TL fiyat aralığından (ortalama 51,4089 TL) 195.286 adet pay geri  alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 36.924.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4645) 

SAHOL…Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;  Şirket 12.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 14,95 TL – 15,07 TL (ağırlıklı ortalama 15,02 TL) fiyat  aralığından toplam 590.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 12.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 12.340.000 TL olup, bu  payların sermayeye oranı %0,6048’e ulaşmıştır. 

NATEN…12.01.2022 tarihinde 44,20 – 45,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 44,834 TL) 77.663 adet pay geri  alınmış ve Şirketin sahip olduğu NATEN Payları 347.663 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,054) 

MTRKS…12.01.2022 tarihinde 21,26 TL fiyat ile 20.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu MTRKS  payları bu işlem neticesinde 308.200 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,15’dir)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

VAKFN…. Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu  Hakkında 

Şirket Yönetim Kurulunun 07/10/2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16/12/2021 tarih ve 65/1802 sayılı onayı  ile Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayenin 250.000.000,00 TL’den  500.000.000,00 TL’ye artırılması kapsamında; 

21/12/2021 – 04/01/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan  529.123,253 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da 06/01/2022 – 07/01/2022 tarihlerinde satışa sunulmuş olup  tamamı satılmıştır. Bu işlemler sonucu 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesi % 100 oranında artırılarak  500.000.000,00 TL olmuştur. 

Buna göre; sermaye artırımı işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak  sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18. Maddesinin 7.  bendine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin “SERMAYE” başlıklı 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan edilmesi  amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında DOBUR.E ve KRSTL.E payları 13/01/2022 tarihli işlemlerden (seans  başından) 11/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem  görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin  kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin  yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını  kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki  aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas  tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

13 Ocak 2022 Tarihli Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments