2733866 1638392193
15 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

15 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

15 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ADESE, AKFGY, BALAT, BANVT, BIOEN, BRISA, DAGI, DERHL, DENGE, ENKAI, EMKEL, INVEO, KONTR, RALYH, YGYO, QUAGR, AKSA, AVGYO, BIMAS, CRDFA, ESEN, GEREL, IHYAY, ISGYO, KRDMA, MAGEN, MTRKS, NATEN, PAGYO, TETMT, TSKB, ULUUN, UZERB

ŞİRKET HABERLERİ 

ADESE, Şirket ile Aydın Yatırım Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti ( Yüklenici ) arasında, mülkiyeti Şirkete ait olan Konya İli, Karatay  İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 24026 ada, 65 parselde yer alan 22.191 metrekare arsa üzerine, ” Kat / Arsa Payı Devri Karşılığı”, %50  paylaşım esasına göre, 17 adet Ticari/Sınai vasfılı bölümün yapımına ilişkin olarak, inşaat yapım ruhsatı 13.12.2021 tarihinde alınmıştır.  İnşaatın tahmini tamamlanma süresi 18 ay olarak öngörülmektedir. 

AKFGY, Şirketin 14.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 

Şirketin 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)’ye  artırılmasına, 

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususunun SPK, Ticaret Bakanlığı ve sair ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunulmasına, 

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay verilmesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8.maddesinin alınan onaylar kapsamında tadil  edilmesine karar verilmiştir. 

BALAT, 27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği toplam  639.500. TL şirkete göndermiş olup , 14.12.2021 tarihinde Tera Yatırım Menkul Derler A.Ş. tarafından Tahsisli Sermaye Artışı nedeni ile  4.905.000. TL Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödeme yapılmış ve 639.500. TL Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık  A.Ş.’ ye geri ödeme gerçekleşmiştir. 

BANVT, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi (“Banvit”), 30 Kasım 2021 tarihindeki açıklamasına ek olarak, BRF S.A.’nın  (“BRF”) yüzde yüz iştirak şirketleri BRF Foods GmbH (“BRF Foods”) ve One Foods Holding Ltd.’in (“One Foods”), 13 Aralık 2021 tarihi  itibariyle, Katar Yatırım İdaresi (“KYİ”)’nin yüzde yüz iştirak şirketi Katar Holding LLC ile ortak teşebbüs ve hissedarlar sözleşmesini  (“Hissedarlar Sözleşmesi” ) tadil ettikleri (“Tadil Metni”) hususunda, pay sahiplerini ve piyasaları bilgilendirmektedir. Tadil Metni, Banvit’in  %91,7 oranındaki hissesine sahip olan ve BRF Foods’un %60 ve KYİ’nin %40 hisse ortaklığının buluduğu holding şirketi TBQ Foods  GmbH (“TBQ”)’e ilişkin, tarafların ortaklığında yeni şart ve koşullar getirmektedir. 

Tadil Metninde, BRF Foods ve KYİ, orijinal Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında, KYİ’ye sunulan satım opsiyonunun sona erdirilmesi  konusunda anlaşmışlardır. 2023’ten itibaren, KYİ’nin, Banvit’teki yatırımını tasfiye etmek için başka alternatifleri olacaktır. Her durumda,  BRF’nin KYİ’ye olan mali sorumluluğu sona erdirilmiştir. 

Tadil Metni müzakerelerinin sonucu, BRF ve KYİ arasındaki ortaklığa olan bağlılığı ve güveni pekiştirmiştir. 

BIOEN, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 14.12.2021 tarihli toplantısında, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta  olan Sayın Osman Nuri Vardı’nın eş zamanlı olarak CEO olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

BRISA, Şirketin Türkiye’de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Şirket ile Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L. (“Satıcılar”)  arasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)’nin sermayesinin %88,89’unu temsil eden payların tamamının  Şirketçe 291.469.028,3 TL bedelle devralınması amacıyla, 14.12.2021 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.  

Pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, Sözleşmede belirlenen diğer koşulların yerine  getirilmesine bağlı olup, tüm bu sürecin en geç 2022 yıl ortasına kadar tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Öte yandan, Sözleşme  uyarınca devir bedeli Arvento’nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri dikkate alınarak birtakım düzeltmelere tabi  tutulacak olup, nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. 

Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil  sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini yapan; ayrıca, bünyesinde Arvento Mobil Sistemler A.Ş., Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık  A.Ş., Arvento Mobil Systems Services Company LLC ve Arvento Mobil Systems GmbH şirketlerini barındıran bir firmadır. 

Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını  entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacağını, Bu satın alma ile birlikte Brisa’nın lastik odağındaki mevcut iş  portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için kaldıraç olacağını belirtmiştir. 

Yatırımcıların tam ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için söz  konusu satın almaya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanması, Şirket ile Satıcılar arasında Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanacağı  tarihe dek ertelenmiştir. 

Söz konusu tutar ve oranlar gösterge niteliğinde olup, Arvento’nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri üzerinden  yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak hesaplanacak nihai değerler ayrıca açıklanacaktır. 

DAGI, Şirketin, % 100 hissedarı olduğu Almanya’da Dagi Retail GmbH unvanlı şirketin 23.11.2021 tarihinde kuruluş işlemlerinin  tamamlanmasıyla 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemine ait finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecektir.

DERHL, Şirket iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş. vasıtasıyla  elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır. 

Bu lisansın alınması ile birlikte elektrik depolama faaliyetleri ile ilgili çalışmalara önümüzdeki süreçte başlanacağı belirtilmiştir. 

DENGE, İştiraki olan Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telecom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla 02.12.2021 tarihinde aldığı  yönetim kurulu kararı kapsamında Azerbaycan’da kuruluş çalışmalarına başlanan bağlı ortaklık kuruluş işlemleri tamamlanarak metrobil AZ  adıyla faaliyetlerine başlamıştır. 

ENKAI, 13.12.2021 tarihinde, ENKA ve Yandex LLC arasında, Moskova’da yapılacak olan yeni Yandex Merkez Binası’nın inşası için  sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (%20 oranındaki vergi hariç) yaklaşık 500 milyon EURO olup projenin 2024 yılının 2. çeyreğinde  tamamlanması planlanmaktadır. 

EMKEL, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile 31.12.2020 tarihinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında tüm sevkiyatlar tamamlanmış ve ilişkili  faturalar kesilmiş olup proje başarıyla tamamlanmıştır. 

INVEO, Şirketin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na resmi başvurunun yapıldığını; 27.09.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’ nun 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlandığı üzere Yatırım Bankası kuruluşu  başvurusunu onayladığını duyurmuştu. 

300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası’nda Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin %74,999 oranında hisseye sahip olacağını ve  sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacağını; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, %25 hisseye sahip olacağını ve sermayeye  75.000.000 TL nakit bedel ile katılacağını, kalan hisselerin grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur  Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacağını yapmış olduğu özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. 

Bu duyuru kapsamında “INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş.” nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil  Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bundan sonraki süreçte çalışmaları faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup,  gelişmelerin önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmiştir. 

KONTR, 26.11.2021 Tarihli açıklamasında 

“Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girdiği, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/589594 İKN’lu “50 T/H  Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş ortaklığı vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer  almıştır. 

İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup  süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” şeklinde duyuru yapılmıştı. 

İhale komisyonunun kararı üzerine,söz konusu ihalenin, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle iptal edildiği tarafa  bildirilmiştir. 

RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  tarafından 14.12.2021 tarihinde düzenlenen ” Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22  Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır.298.440.440,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 2.  en düşük teklifi vermiştir.Teklif değerlendirme aşamasındadır. 

YGYO, Şirketin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi piyasa şartlarının elverişsiz hale gelmiş  olması nedeniyle faaliyete geçememiştir.Bu nedenle taraflar mutabık kalarak Adi ortaklığı sonlandırmışlardır. 

QUAGR, T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün bildirimine göre, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde  Avrupa Seramik Üreticileri Birliği’nin şikâyeti üzerine, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan’da “Seramik karo” ve benzeri kategorisi ithalatına karşı,  bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlattığını duyurmuştur. Avrupa komisyonu tarafından konuyla  ilgili bildirim şirkete de ulaşmış ve şirketten de bilgi talebinde bulunulmuştur. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde komisyonun karar vermesi  için belli bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. İnceleme kapsamında, gerekli çalışmalara başlanılmış olup, gelişmeler oldukça kamuya tam ve  zamanında açıklama yapılacağı Şirket tarafından bildirilmiş olup Söz konusu soruşturmanın şirketin ihracatını, satışlarını ve yatırımlarını  etkilemesi beklenmemekte birlikte şirketin tam kapasite ile çalışmalarına devam ettiği ayrıca belirtilmiştir.

AKSA,Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., 14/12/2021 – 14/12/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,80  – 37,80 TL fiyat aralığından 135.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 14/12/2021 tarihi itibariyle  %20,183414 sınırına ulaşmıştır. 

AVGYO,Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., 13.12.2021 tarihlnde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile  ilgili olarak 2,46 TL – 2,47 TL fiyat aralığından 11.398,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları  13.12.2021 tarihi itibariyle % 19,72 olmuştur. 

BIMAS, 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 14.12.2021 tarihinde 92.000 adet pay  geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 6.117.992 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,0076) 

CRDFA,Altınbaş Holding A.Ş., 13.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 3.6323 fiyattan 2.200.000  adet satış işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.12.2021 tarihi itibariyle, % 41,05  sınırına düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğu Creditwest Faktoring A.Ş.’nin sahip olduğu % 41,05 oranındaki paylar/oy haklarıda  ortaklığın kontrolü altındadır.  

GEREL,Yüksel Kardeş, 13.12.2021 tarihinde Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,90 – 6,10 TL fiyat aralığından  1.548.787 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş.  sermayesindeki payları/oy hakları 13.12.2021 tarihi itibariyle % 19,30 sınırına ulaşmıştır. 

IHYAY,Ahmet Atak, 13/12/2021 – 13/12/2021 tarihinde İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,76 – 0,76 TL fiyat aralığından  3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu  işlemle birlikte İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/12/2021 tarihi itibariyle %10,10 sınırına ulaşmıştır. 

ISGYO,ISCTR, 14.12.2021 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,65-2,67 TL fiyat aralığından 4.000.000  TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  sermayesindeki payları %50,93 sınırına ulaşmıştır. 

Yönetim kontrolüne sahip olduğu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve İş  Portföy Yönetimi A.Ş.’nin şirkette sahip olduğu toplam %13,38 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. 

KRDMA, 13.12.2021 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,68 TL fiyattan 188.100 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) satış  işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 13.12.2021 tarihi itibariyle %. 3,59  sınırına düşmüştür. Yolbulan Demir Sanayi ve Tic. A.S., Yolbulanlar Nakliyat ve Tic.A.S., Yolbulan Çelik San.ve Tic A.S., Enkay Moda Konf.  San.ve Tic.A.S., Ahmet Zeki Yolbulan, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Ilyas Sadi Yolbulan, Kamuran Yolbulan, Özlem  Yolbulan’in sahip olduğu sahip olduğu % 4,488 oranındaki paylar da ortaklıkla birlikte hareket etmektedir. 

MAGEN,Yusuf Şenel, 13/12/2021 – 13/12/2021 tarihinde MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,10  – 10,16 TL fiyat aralığından 210,000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/12 /2021  tarihi itibariyle %1,27 sınırına ulaşmıştır. 

MTRKS, 14.12.2021 tarihinde 23,92- 24,04 TL fiyat aralığından (ortalama 23,99 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu  MTRKS payları bu işlem neticesinde 92.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,343’tür.) 

NATEN,Yusuf Şenel, 13/12/2021 – 13/12/2021 tarihinde NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,90 – 41,18 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/12/2021  tarihi itibariyle %63,758 sınırına ulaşmıştır. 

PAGYO,Salih Bezci, 13/12/2021 – 13/12/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,50  – 8,82 TL fiyat aralığından 0,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 309.362,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy  hakları 13/12/2021 tarihi itibariyle %0,00 sınırına ulaşmıştır. 

TETMT,Özdemir Uçar, 13/12/2021 – 13/12/2021 tarihinde TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. payları ile ilgili olarak 255 – 255 TL fiyat  aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/12/2021 tarihi itibariyle %5,9338 sınırına  ulaşmıştır. Kişinin Adına ve vekili olduğu Tülin Uçar adına 13/12/2021 tarihinde 255 TL fiyatla 100 hisse alım sonucu 1.118.203 hisse  sermayede 66.408 hisse nominala ulaşarak %5,9338 sınırına ulaşmıştır. 

TSKB,ISCTR, 14.12.2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,69-1,71 TL fiyat aralığından 6.500.000  TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  sermayesindeki payları %47,47 sınırına ulaşmıştır. 

Yönetim kontrolüne sahip olduğu Milli Reasürans Türk A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin  şirkette sahip olduğu %3,69 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. 

ULUUN, 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 14.12.2021 tarihinde 6.98-6.99 fiyat  aralığından toplam 96,888 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 

UZERB,Ayşe Lalehan Erem Tokcan, 14/12/2021 – 14/12/2021 tarihinde UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. payları  ile ilgili olarak 34,52 – 34,52 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 3.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. sermayesindeki payları/oy  hakları 14/12/2021 tarihi itibariyle %21,88 sınırına ulaşmıştır. 

15 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments