16 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

16 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

YAPRK, METRO, CEMAS, QUAGR, SOKM, RYSAS, RYGYO, OZGYO, GENTS, YUNSA,VBTYZ, TCELL, TAVHL, SNKRN, RYGYO, RTALB, OSTİM, İSBİR, İEYHO, GARAN, ETİLR, CLKEN, BURVA, BRSAN, BİOEN, ATATP, AGESA

ŞİRKET HABERLERİ 

AGESA, Şirketin 01.01.2021 -31.10.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.532.268.952 TL, hayat dışı 47.005.199 TL  olmak üzere toplam 1.579.274.151 TL olarak gerçekleşmiştir. 

ATATP, Yönetim Kurulu’nun 15.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde; 

– Konuk ağırlama sektörü için üretilen yazılımları, donanımları, süreçleri ve diğer uygulamaları kullanmak, test etmek,  uygulamak, geliştirmek ve kullanılan teknolojileri yurtiçi/yurtdışı müşterilere sunmak, 

– Konuk ağırlama sektörü çalışanlarına ve paydaşlarına pratik eğitim ortamlarını sağlamak, 

– Konuk ağırlama sektörü için gerekli lojistik, üretim, pazarlama, satış ve müşteriye iletişim kanalları için kullanılabilecek robotlar,  yapay zeka, algoritmalar, sensörler, veri tabanları, internet uygulamaları, sanal ödeme sistemleri ve diğer elektrik/elektronik  cihazları uygulamak, kullanmak, pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek, 

– Yukarıda sayılı faaliyetler için uygulama alanı yaratmak amaçlı olarak fast food (hızlı tüketim) restoranları kurmak, açmak,  devralmak veya devretmek, 

faaliyetlerini yürütmek amacıyla; Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin  sermayesinin 100.000 TL olmasına ve sermayenin tamamının Şirket tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. 

BIOEN, Şirketin, Birleşmiş Milletlerin” Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına” ulaşmak amacıyla hareket ederek 60’ın üzerinde  ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact’e (Birleşmiş İlkeler Küresel  İlkeler Sözleşmesi) imza atmıştır. Bu imza ile Biotrend Enerji; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki  kurum hassasiyeti konusunda 10 ilkeye uyma sözü vermiştir. 

BRSAN, 14 Temmuz 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanlığı’nın  Türkiye’den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının, ABD Anayasası’na aykırı olduğuna hükmetmiş ve  Şirket bu karar doğrultusunda ABD gümrük otoritesinden, gümrük vergisi artırma kararına göre ödemiş olduğu ek vergileri tahsil  etmiştir. Ancak 13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu kararını  bozmuş ve konu ile ilgili bilgilendirme 14 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılmıştır. 

Söz konusu vergi artırım kararının haksız olduğuna dair inancı ile Şirket, ilgili hukuki süreci ABD’de en üst mahkeme olan  Supreme Court’a 12 Kasım 2021 tarihinde taşımıştır. Mahkemenin davayı kabulüyle ilgili görüşü önümüzdeki aylarda belli  olacaktır.  

BURVA, Şirket ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Projesi İkmal İnşaatı Kolin Kalyon Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi  arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Kuzey Marmara Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi  Genişletme Projesi kapsamında, Nisan 2022 tarihine kadar teslim edilecek NSP UG & AG Yangınla Mücadele  Sistemi Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır. 

CLKEN, Şirketin iştiraki olan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 6.700.000 adet hissesi 110 TL fiyat ile halka arz edilmiştir.

ETILR, ABD ye ihracat yapabilmek adına FDA yaptığı ihracat izni başvurusu onaylanarak izin belgesini almış bulunmaktadır. 

Federal Gıda İlaç ve Kozmetik Yasası uyarınca ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne kayıtlıdır. 

Bu sertifika, belirtilen tesisin ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne kayıtlı olduğunu onaylar. 2002 tarihli Biyoterörizm Yasası ve FDA Gıda  Güvenliği ile değiştirilen Federal Gıda İlaç ve Kozmetik Yasası’na Kayıt Kuruluşu tarafından bu tarihten itibaren geçerli olduğu  doğrulanmış olan Modernizasyon Yasası ve Registrar Corp, bu sertifikanın talep edilmesi ve sunulması üzerine söz konusu  kaydın geçerliliğini koruduğunu onaylayacaktır 31 Aralık 2022’ye kadar, bu sertifikanın verilmesinden sonra böyle bir kayıt  sonlandırılmadığı sürece. Kayıt Şirketi başka hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu sertifika herhangi bir beyanda  bulunmaz veya garanti vermez adı geçen sertifika sahibi dışındaki kişi veya kuruluş, yararı için verilir. 

GARAN, Ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA“) tarafından iletilen özel durum açıklaması aşağıda  yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır: 

“BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Garanti” veya “Şirket“) hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan  paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi“) yapılmasına karar vermiştir. 

Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin temel yapısı aşağıda açıklanmaktadır. Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin şart ve koşulları ayrıntılı olarak  BBVA tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK“) onayına sunulacak olan bilgi formunda yer alacaktır. Söz konusu onayı  takiben bilgi formu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. 

IEYHO, Bağlı ortaklığı olan Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Metemteks) tarafından 19.04.2018 tarihinde sat ve  kirala (sell and leaseback) yöntemi ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ den, Metemteks’in fabrika bina ve arsasının satılıp  geri kiralanması suretiyle kullanılan 5.460.000 TL tutarındaki 84 ay geri ödeme süreli kredinin bakiye borcu vadesinden önce  12.11.2021 tarihinde kapama masrafları ile birlikte 3.762.098 TL olarak nakden ödenerek kapatılmıştır. 

Kapama işlemi ile birlikte söz konusu fabrika binası ve arazi tapusunun Metemteks’e devri ve krediye kefil olan bağlı  ortaklıkları Işıklar Holding A. Ş. ve Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.’nin kefaletlerinin kaldırılması çalışmalarına başlanmıştır. 

ISBIR, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında Şirketin portföyünde bulunan ve  İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi’nin (halka arz öncesi) sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL  nominal değerli paylardan 12.760.000 TL nominal değerli kısmı satılmıştır. 

Satış sonrası 100.273.257,73 TL olan iştirak tutarımız, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’ nin halka arz sonrası sermayesi olan  141.465.993,92 TL’nin %70,88’i olmuştur.  

OSTIM, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Yönetici’liğini yapan Sn. Murat KEDİCİ bugün itibariyle görevinden ayrılmış bulunmaktadır. 

RTALB, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda  akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 

21.10.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi  gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 16.400.000’e ulaşmıştır.

RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan depolarını Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan “Solar Depolara”  çevirmeye, yeni depolar da “Solar Depo” olarak inşa edilmeye devam etmektedir.  

Depo gelirlerini artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla depoda kullanılmak üzere, Çayırova 3 nolu deponun  çatısının üzerine 1.410 kWp gücünde yeni GES tesisi, Çayırova 9 nolu deponun çatısının üzerine 2.120 kWp gücünde yeni GES  tesisi, 13/01/2020 tarihinde Adana 4 nolu deponun çatısının üzerine ise 1.105 kWp gücünde 1.etabı kurulan yeni GES  

tesisinin, 881 kWp gücünde 2.etap yeni GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarının üzerine kurulmuş olan GES  Tesisleri kurulu güç toplamı 26.81 MWp’ye ulaşmış olacaktır.  

SNKRN, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, 

Şirketin esas sözleşmesinin “ŞİRKET UNVANI” başlıklı 2. maddesindeki ‘’Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim  Şirketi”olan ünvanının, ‘’ Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi” olarak yeni şekli ile  değiştirilmesine, 

Unvan değişikliği yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu’na 15.11.2021 tarihinde ilgili başvuru yapılmıştır. 

TAVHL, Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin Uzun  Vadeli Ulusal Notunu “A (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunu “A-1 (Trk)”, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını  “BBB+” ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını da “A-2” olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise  “Stabil” olarak belirlenmiştir. 

TCELL, Şirket, IMTIS/LetterOne tarafından 28 Ekim 2021 tarihli mektuplarında belirtilen yorumları almıştır (15 Kasım 2021’de  U.S. Securities and Exchange Commission’a bildirildiği üzere). 

Şirketin Yönetim Kurulu, IMTIS/LetterOne tarafından ifade edilen iddialara katılmadığını yazılı olarak ifade etmiş olmakla birlikte,  yatırımcılardan gelen geri bildirimleri her zaman memnuniyetle karşılamakta ve bu geri bildirimleri tüm hissedarların faydasını  gözetecek şekilde değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu, en etkin ve optimal iç yönetişim araç ve usullerini tüm paydaşların  yararına olacak şekilde uygulamaya devam etmektedir. 

Şirketin ayrıca uzun vadede sürdürülebilir performans elde edebilmek ve hissedarlarına değer yaratmak için hedefler  belirlemektedir. Bu hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve önceden belirlenen toplantı takvimi çerçevesinde düzenli  olarak takip edilir. Hedeflerdeki gerçekleşmelere bağlı olarak paylaşılan finansal öngörüler çeyreklik bazda revize edilebilir. Bu  kapsamda Şirket, göstermiş olduğu finansal ve operasyonel performans sayesinde 2021 öngörülerini iki defa yukarı yönlü revize  etmiştir. 

Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde, 3 yıllık stratejik planları ve hedefleri ile varlıklarının değerini ortaya çıkarma süreci ile ilgili  gelişmeleri aktarmayı hedeflediği bir “Yatırımcı ve Analist Günü” düzenlemeyi planlamaktadır. 

VBTYZ, Şirket İzahnamesinde kamuoyu ile paylaştığı ve 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Esnek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımını (FLERPİ – Flex ERP) Web altyapısı ile Stok, Finans, Satış, Satınama, Üretim , E-ticaret Yönetimi ve Muhasebe  Modüllerinin yazılım süreçlerini tamamlamış ve Beta Müşterilerinde test edilmiştir. 

Esnek Kurumsal Kaynak Planlama (FLERPİ – Flex ERP) Yazılımımızın tanıtımı ( Lansmanı) 25 Kasım 2021 tarihinde yapılacak  olup, 26.11.2021 Tarihi itibari ile satışına başlanacaktır. 

Böylece bundan sonra müşterilerine ERP ( FLERPİ ), İnsan Kaynakları ( VizyonIK ) ve E-dönüşüm ( e-fatura,e-defter, e-arşiv,  ebilet vb ) ürünlerini tek bir kanaldan verebiliyor olacaktır. 

YUNSA, Şirket Yönetim Kurulu 15.11.2021 tarih 1162 sayılı toplantısında Nuri Refik Düzgören’in Genel Müdür Yardımcısı  olarak atanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

GENTS, ABDURRAHMAN KARAMAN, 15/11/2021 – 15/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET  A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,24 – 3,24 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15 /11/2021 tarihi itibariyle %11,86 sınırına ulaşmıştır. 

GENTS, ABDURRAHMAN KARAMAN, 15/11/2021 – 15/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET  A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,23 – 3,25 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15 /11/2021 tarihi itibariyle %11,84 sınırına ulaşmıştır. 

GENTS, TAHSİN KARAMAN, 12/11/2021 – 12/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  payları ile ilgili olarak 3,17 – 3,17 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 12 /11/2021 tarihi itibariyle %5,04 sınırına ulaşmıştır. 

OZGYO, Geri Alınan Paylara Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) 1,67, Geri Alımın Maliyeti (TL) 8.244.246,94, Geri Alınan  Payların Sermayeye Oranı %2 olarak gerçekleşmiştir. 

RYGYO, EGEMEN DÖVEN,12/11/2021 – 12/11/2021 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili  olarak 3,0 – 3,0 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 12/11/2021 tarihi itibariyle %7,30 sınırına ulaşmıştır. 

RYSAS, EGEMEN DÖVEN, 12/11/2021 – 12/11/2021 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili  olarak 5,0 – 5,0 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 12/11/2021 tarihi itibariyle %5,22 sınırına ulaşmıştır. 

SOKM, HAKAN KOYUN, 12/11/2021 – 12/11/2021 tarihinde ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,80 – 13,83 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 15,000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy  haklarım 12/11/2021 tarihi itibariyle %0,00409 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR, 29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 15.11.2021 tarihinde yapılan  alımlar tabloya eklenmiştir. 15.11.2021 tarihinde 11,555 TL ortalama fiyattan 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip  olduğu QUAGR payları 3.970.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,654)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

CEMAS, Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık)’nin 306.241.007 TL olan ödenmiş  sermayesi, 30.06.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 26.600.000 TL ve Özışık’ın iştiraki  HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş. (HMF) tarafından verilen 6.600.000 TL tutarındaki sermaye  avanslarının sermayeye ilavesi ile 33.200.000 TL nakden artırılarak 339.441.007 TL’ ye yükseltilmiştir. 

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 15.11.2021 tarihinde tescil edilen sermaye artışı  sonunda Şirketimizin Özışık’taki sermaye payı % 92,08, HMF’nin payı ise % 7,84 olmuştur. 

METRO, Yönetim Kurulumuzun 15.11.2021 tarihli kararı ile; 

15.02.2021 tarihinde alınmış aynı tarihte KAP’ ta açıklanmış olan bedelli sermaye artırımına ilişkin  Yönetim Kurul kararının revize edilerek, 

Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış  sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL’ye (Beşyüzkırk  Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

YAPRK, Ödenmiş sermayesine %100 iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız All Besicilik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin 15.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; sermayesinin nakden  karşılanmak suretiyle 700.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 750.000 TL’na çıkarılmasına karar  verilmiştir. 700.000 TL tutarındaki nakden sermaye ödemesi 16 Kasım 2021  

tarihinde gerçekleştirilecektir.

16 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments