2733866 1638392193
17 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

17 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

17 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ALCTL, ALKIM, ANGEN, ANHYT, ARDYZ, ARZUM, BASGZ, DIRIT, DOHOL, ENKAI, GEDZA, GENTS, GLCVY, ISKPL, ISSEN, KCHOL, MEGAP, RYGYO, SAYAS, SKTAS, TLMAN, TMSN, TMPOL, ULAS, VAKBN, ANGEN, AVGYO, CRDFA, DIRIT, ESEN, FONET, ISGYO, MAGEN, NATEN, SEKUR, TSKB, YGYO, ALBRK, DZGYO, SEKUR, VANGD, INTEM, ISBIR,

ŞİRKET HABERLERİ 

ALCTL, Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek  Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 17.147.636 ABD doları tutarında, Aktif Erişim Sistemlerine ilişkin satış, bakım ve  destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır. 

ALKIM, Şirkete ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisinin ve 200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahasının 33.400.750 TL peşin bedelle  Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.’ye satış işlemi yapılmıştır. 

ANGEN, Şirket Esas Sözleşme’sinin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası  Kurulu’na 16.12.2021 başvuru yapılmıştır. 

ANHYT, Şirketin 01.01.2021-30.11.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.712.594.959,98.-TL, hayat dışı 1.679.062,64.-TL  olmak üzere toplam 1.714.274.022,62.-TL olarak gerçekleşmiştir. 

ARDYZ, Şirket “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri” sözleşmesini, ISSD  Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30.500.000 TL (KDV Dahil) bedelle 16.12.2021 tarihinde imzalamıştır. 

ARZUM, Yönetim Kurulunun 16.12.2021 tarihli toplantısında; Şirketin Serbest Depo Yönetimi, Gümrüklü Depo Yönetimi, Yurt İçi Dağıtımı,  Tersine Lojistik, Katma Değerli Hizmetler Operasyonları ihtiyaçlarını karşılamak üzere Şirket adına PSD Proje Danışmanlık Hizmetleri  Şirketi tarafından yürütülen ihale sürecinde kalite ve fiyat dengesi gözetilerek yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ceva Lojistik Ltd. Şti.  (Serbest Depo Yönetimi, Gümrüklü Depo Yönetimi, Yurt İçi Dağıtımı, Tersine Lojistik), Degsan Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  (İade Tasnif, Parçalama, Ürün Yenileme, Hurda Yönetimi) ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (Kargo) firmalarının teklifleri Şirketçe  olumlu karşılanmış olup, depolama giderlerinin Şirketin ileride tutacağı stok miktarına, sevkiyat bedelinin ürün satışlarına bağlı olarak  değişkenlik göstereceği ihale sürecinde, 3+2 yıllık süre için imzalanan sözleşme maliyetinin her durumda 65 Milyon TL’yi ve dolayısıyla  Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.9. numaralı ilke kararında belirtilen oranları aşacağı  öngörülmektedir. 

Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, ihalenin birden çok aşamadan oluşacak olması, gerekli görülmesi durumunda  revize tekliflerin alınacak olması ve teklif veren tedarikçi Şirketlerin depolama alanlarının tarafça fiziki olarak da kontrol edilmesi  gerekliliğinden hareketle ihalenin bitiş süresinin tam olarak bilinemiyor olması sebepleriyle Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan  20.10.2021 tarih ve 2021/028 numaralı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi  kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmişti. İlgili ihalenin 16.12.2021 itibarıyla sonuçlanması sebebiyle işbu  açıklama yapılmaktadır. 

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesine CNG yöntemiyle 15.12.2021 tarihinde  doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 2,2 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 10,6 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı yatırım programı çerçevesinde, Ankara’nın merkez ilçeleri dışında kalan ve doğal gaz kullanmayan beş ilçeye 30 milyon TL  tutarında 160 kilometre uzunluğunda yatırım yapılmıştır. Böylece lisans bölgesinde bulunan 22 ilçenin tamamına doğal gaz arzı sağlanmış  ve doğal gaz kullanmayan ilçe kalmamıştır. 

Beş ilçe dışında, lisans bölgesinin kalanında yapılan 690 kilometrelik şebeke yatırımı ile birlikte 2021 yılı şebeke yatırımı 850 kilometreye,  toplam şebeke uzunluğu ise 2020 yılına göre %6,3 oranında büyüyerek 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle 13.815 kilometreye ulaşmıştır.  (Kasım 2021 sonu itibariyle yatırım tutarı yaklaşık 355 milyon TL’dir.) 

DIRIT, Şirketin bünyesinde bulunan kaymaz halı makina grubu Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile  yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi çerçevesinde ilgili firmaya kiralanmıştır. Fabrikada battaniye üretimine yönelik  çalışmalar devam etmektedir. 

DOHOL, Yönetim Kurulunun 15.12.2021 tarihinde; tamamı ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %97 oranında pay sahibi  olduğu Doruk Finansman A.Ş.’deki paylarının tamamının Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.’ye satılmasına karar vermiştir. Doruk  Finansman A.Ş. sermayesinde sahip olduğu tamamı nama yazılı, her biri beheri 1.000,-Türk Lirası itibari değerdeki 29.100.000,- Türk Lirası nominal bedelli 29.100 adet pay, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden satış ve devri yapılacaktır. Satış bedelinin  4.850.000,-Türk Liralık kısmı hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanı Doruk Finansman A.Ş.’nin kredi alacaklarının tahsil  edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edilecektir. 

ENKAI, Waerme Hamburg GmbH, Dradenau Kombine Isı ve Enerji Santrali projesi kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde ENKA – Uniper  JV’yi 336 milyon Euro tutarında görevlendirmiş ve ilk çalışmalarla toplam proje büyüklüğü 341 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Proje,  Almanya’nın Hamburg kentindeki Dradenau’da yaklaşık 180 MW elektrik ve 260 MW bölgesel ısıtma kapasiteli kombine ısı ve  elektrik santralinin anahtar teslimi inşaatıdır. 

ENKA – Uniper JV, bu sözleşme çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecek olup,  santralin Aralık 2024’te faaliyete geçmesi beklenmektedir.

GEDZA, Bağlı ortaklığı olan Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş’nin 28/12/2020 tarihinde KAP açıklamasını yapmış olduğu  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alımı gerçekleştirilen Polipropilen Levha Üretim hattı makinasının satın alınma işlemleri  gerçekleştirilmiş olup, 16.12.2021 tarihinde fabrikasına getirilmiştir. Makinanın montajı, deneme üretimleri sonrasında 2022 yılı Ocak ayı  içerisinde üretime geçmesi planlanmaktadır. 

GENTS, Şirketin 01/11/2021 tarihli Özel durum açıklamasında bahsedilen; Rekabet Kurumu tarafından MDF ve Yonga Levha Pazarında  faaliyet gösteren teşebbüsler ile ilgili 4054 sayılı kanunun 4-6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında  şirkete düzenlenen idari para cezası süresi içinde ihtirazı kayıtlı ve indirimli olarak 2.513.951 TL ödenmiş, bahsi geçen Kurul kararına  karşı Yürütmeyi durdurma talepli 16/12/2021 tarihinde Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. 

GLCVY, Şirketin yatırımcılarından Jilber Topuz, sahip olduğu Şirket paylarının fiyatının hisse alımı yaptığı fiyat seviyesinin (halka arz fiyatı)  altında işlem görmesi sebebiyle ve halka arz fiyatını tespit eden fiyat tespit raporunun gerçeğe aykırı olduğu iddiasıyla fazlaya ilişkin hakları  saklı kalmak üzere işleyecek yasal faiziyle beraber 70.000 TL’nin Şirketin ve halka arz izahnamesinde imzası bulunan Şirket  yöneticileri tarafından kendisine ödenmesi isteminde bulunmuş ve bu kapsamda ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk hükümleri  doğrultusunda söz konusu zararın karşılanması için zorunlu arabuluculuğa başvurmuştur. 

Halka arza ilişkin temel süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, talep sahibinin iddialarının mesnetsiz olduğu için arabuluculuk süreci  anlaşma olmaksızın sonuçlandırılmıştır. 

Jilber Topuz bu kez Şirket aleyhine İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021//800 Esas sayılı dosyası ile 12.12.2021  tarihinde yukarıda yer verilen iddialar çerçevesinde fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması kaydıyla yoksun kalınan kâr karşılığı şimdilik  10.000 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmış olup dava dilekçesi Şirketin UETS adresine 15.12.2021  tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Halka arza ilişkin temel süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, talep sahibinin iddialarının mesnetsiz olduğu değerlendirilmekte olup,  Şirket ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal hakları kullanılacak dava şirket tarafından takip edilecektir. 

ISKPL,Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından  Kuruluşa (MKK) gönderilen açıklama; 

Yönetim Kurulunun 14.12.2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinde sahip  olduğu 31.620.462 TL nominal değerli payların borsada satışı ve bu amaçla söz konusu payların borsada işlem gören niteliğe  dönüştürülmesine ilişkin Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul’una 15.12.2021 tarihinde başvuruda  bulunmuştur. 

ISSEN, Şirket, 1 (bir) adet iplik hattı, 6 (altı) adet dokuma makinesi ve dahili nakliyede kullanılmak üzere 2 (iki) adet 6×2 yük taşıyıcı kamyon  ve kasaları bağlantısı yapmış olup, yatırımların toplam büyüklüğü 2.540.000 Euro’dur.Makinelerin 2022 yılının 2.çeyreğinde kurulması  planlanmakta olup, 6×2 yük taşıyıcı ve kasalarının Aralık 2021 yılı içerisinde teslim alınması planlanmaktadır. 

KCHOL, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafından Türkiye ülke  görünümünün negatif olarak revize edilmesini takiben Şirketin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketimizin  uzun vadeli kredi notu “BB-” ve kısa vadeli kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir. 

PIT,MEGAP, Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin 38.000.000 TL’den 49.441.217 TL’ye artırılması  dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 11.441.217 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle,  tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 8,82 fiyatla alıcı Eda Özhan’a Kurum aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri  kapsamında satılacaktır. 

Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 17.12.2021 tarihinde “Borsa’da işlem gören nitelikte” ihraç  edilmektedir. 

Satış işleminin 17.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında  gerçekleştireceklerdir. 

Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. RYGYO, Şirketin portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2’lik arsa üzerinde Oto  Galericiler Çarşı/AVM’si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m’lik asma katlı 96 adet dükkan  yapılması için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, inşaatın 2022 yılı içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

2022 yılı içinde inşası başlanacak OTO REY projesinden yaklaşık olarak 300 milyon TL+KDV gelir beklenmektedir.

SAYAS, 16/12/2021 tarih ve L 450 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB) 2021/2239 sayılı Komisyon Uygulama  Tüzüğü aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çelik rüzgar kulesi ithalatlarında, imalatçıya göre % 7,2 ila % 19,2 arasında değişen  oranlarda dampinge karşı kesin önlem (vergi) alınmasına karar verilmiştir. Önlem beş yıl boyunca yürürlükte kalacak ve uzatılabilecektir.  Yatırımcılarından gelen sorular nedeniyle bahse konu önleme ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması yerinde görülmüştür. Avrupa Birliği  tarafından alınan önlemin Şirketin Çinli müşterilerine olan satışlarını etkilemeyeceği öngörülmektedir. Nitekim Çinli müşterilerce tedarik  edilen aksam ve kitler, Avrupa Birliği dışı ülkelere yönelik projelerde kullanılmaktadır. Öte yandan dampinge karşı kesin önlemin,  coğrafi yakınlık ile birleşince Türk rüzgar kulesi üreticilerinin Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü arttırdığı ve bunun bölgeye ihracatları  olumlu etkileyeceği, buna karşılık YEKDEM kapsamında yerli katkı fiyatı uygulaması nedeniyle Çinli üreticilerin atıl kapasitelerini Türk  pazarına yönlendiremeyeceği düşünülmektedir. 

SKTAS, Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye’nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden  birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., mevcut çiğ süt üretimi ve pastörize süt üretiminin yanı sıra kaşar peyniri üretimine başlayarak,  600 gramlık ambalajlardaki yeni ürünü olan kaşar peynirini Migros Ticaret A.Ş., Macrocenter mağazalarında ve seçkin şarküterilerde satmak  üzere yeni bir anlaşma imzalamıştır. 

Efeler Çiftliği 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam 6.792 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde  büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılının ilk 9 ayında 19.007 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir. 

TLMAN, Şirket Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Almanya merkezli Sennebogen Maschinenfabrik Gmbh firmasından 812.500 € bedelle  2022 model 870 R paletli mobil liman vinci siparişi verilmiştir. Teslimatı 2022 yılı ocak ayı ilk haftasında gerçekleşecektir. 

TMSN, Şirket tarafından; 

Şirketin maliki olduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 ada 15 numaralı parselin “Özel Endüstri Bölgesi” statüsü  verilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulmasına, 

İşbu kararın birinci maddesinde belirtilen başvuru yapılırken şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerince ilgili makamlara hitaben Endüstri  Bölgeleri Yönetmeliği’nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca  belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve bağlı şirketleri tarafından  en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağının taahhüt edilmesine karar verildi. TMPOL, 13.12.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya istinaden, finansal duran varlık alım işlemi tamamlanmış ve Kayseri Ticaret Sicil  Müdürlüğünce de tescil edilmiştir. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş, Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited  Şirketi’nde % 50 pay sahibi olmuştur. 

ULAS, Şirketin Yönetim Kurulu 16.12.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 

09.01.2017 tarihinde Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile imzalanan Okurcalar mahallesi,1009 sokak,N1,  Alanya,Antalya adresindeki turizm tesisinin kiralama sözleşmesi 09.01.2022 tarihinde sona erecektir. 

Turizm tesisinin yeniden kiralanması ile ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, şirketin çıkarları açısından turizm tesisinin en  uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla ,tekrardan Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile 5(beş) yıllık kira sözleşmesi  imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

VAKBN, İlgi: 9.12.2021 tarihinde yapılan açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamaları ile Bankanın 2.12.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu  toplantısında alınan karar ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda finansman bonosu, tahvil ve özkaynak  hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı (sermaye benzeri tahvil) ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılarak ihraç izni alınması konusunda Genel Müdürlüğün 

yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda, yurt dışında finansman bonosu, tahvil ve sermaye benzeri  tahvil ihracına olanak sağlayan 1 yıl süreyle geçerli ihraç tavanının yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ANGEN,Elif Akyüz, 15/12/2021 – 15/12/2021 tarihinde ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ  VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,26 – 26,94 TL fiyat aralığından 240.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/12/2021 tarihi itibariyle %20,73 sınırına  ulaşmıştır. 

AVGYO,Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., 15.12.2021 tarihlnde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili  olarak 2,54 TL – 2,60 TL fiyat aralığından 380.385,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları 15.12.2021 tarihi itibariyle  %22,35 olmuştur. 

CRDFA,Altınbaş Holding, 15.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 3,4113 fiyattan 2.200.000 adet satış  işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15.12.2021 tarihi itibariyle, % 35,55 sınırına  düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğu Creditwest Faktoring A.Ş.’nin sahip olduğu % 35,55 oranındaki paylar/oy haklarıda ortaklığın kontrolü altındadır. 

DIRIT,Ersin Ertan Er, 15/12/2021 – 15/12/2021 tarihinde DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,94 – 3,94 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 86.341 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/12 /2021  tarihi itibariyle %4,79 sınırına ulaşmıştır. 

ESEN, Yusuf Şenel, 15/12/2021 – 15/12/2021 tarihinde ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,50 – 30,60 TL fiyat  aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/12/2021 tarihi itibariyle %0,234 sınırına  ulaşmıştır. 

FONET, 15/12/2021 tarihinde FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,00 TL den 3.995.000 TL toplam nominal tutarlı  satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları  15/12/2021 tarihi itibariyle %38.35 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.İlgili satışa konu paylar Kurumsal yatırımcıya Özel Emir  yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

ISGYO,ISCTR, 16.12.2021 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,88 – 2,91 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki  payları %51,34 sınırına ulaşmıştır. 

Yönetim kontrolüne sahip olduğu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve İş  Portföy Yönetimi A.Ş.’nin şirkette sahip olduğu toplam %13,38 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. 

MAGEN, Yusuf Şenel, 15/12/2021 – 15/12/2021 tarihinde MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,77 – 9,80 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/12 /2021  tarihi itibariyle %1,356 sınırına ulaşmıştır. 

NATEN, Yusuf Şenel, 15/12/2021 – 15/12/2021 tarihinde NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,02 – 40,30 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15/12/2021 tarihi  itibariyle %63,939 sınırına ulaşmıştır. 

SEKUR, 16.12.2021 Tarih İtibari ile 17,80 – 19,20 Fiyat aralığında Murat Hakan Çil tarafından 1.150.001 Lot satış , işlem sırasında Sehven 1 Lot fazla satış yapıldığından düzeltme amaçlı 1 Lot alımı yapılmıştır.

TSKB,ISCTR, 16.12.2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,73-1,78 TL fiyat aralığından 2.500.000 TL  toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  sermayesindeki payları %47,56 sınırına ulaşmıştır. 

Yönetim kontrolüne sahip olduğu Milli Reasürans Türk A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin şirkette  sahip olduğu %3,69 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. 

YGYO, Bank Of America Corporation, 15.12.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch  International tarafından, YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,9-0,95 TL fiyat aralığından 883.699  toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 3.303.773 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 2.420.074 adet pay satılmıştır. 

Bu işlemle birlikte YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı  yoldan sahip olduğu payları/oy haklarının oranı 15.12.2021 tarihi itibariyle %4,017 seviyesine ulaşmıştır. 

YGYO, Bank Of America Corporation, 14.12.2021 tarihinde, 15.12.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu  iştiraki Merrill Lynch International tarafından, YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94-0,96 TL  aralığından 1.810.154 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 319.154 nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 1.491.000 adet pay satın  alınmıştır. 

Bu işlemle birlikte YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı  yoldan sahip olduğu payları/oy haklarının oranı 14.12.2021 tarihi itibariyle %5,046 seviyesine ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ 

ALBRK, Bankanın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %85,18518 oranında,  1.150.000.000 TL artırılarak 1.350.000.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname’nin  onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulmuştur. 

DZGYO, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 400.000.000 TL’den 800.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle artırılması planlanan  400.000.000 TL nominal sermayeyi temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na 18.10.2021 tarihinde başvuru yapılmış, takip eden süreçte izahname inceleme sürecine geçilmiştir. 

15.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, 30.06.2021 finansal tabloları ile yapılan sermaye artış başvurusu geri çekilmiş olup,  bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablo dönemininde gelmiş olduğu dikkate alınarak; 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ve revize  edilmiş projeler ile başvurusu güncellenecektir.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında SEKUR.E ve VANGD.E payları 17/12/2021 tarihli işlemlerden (seans  başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili  işlemlere konu edilemeyecektir. 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında INTEM.E ve ISBIR.E payları 17/12/2021 tarihli işlemlerden (seans  başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem  görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin  kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin  yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını  kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki  aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas  tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

17 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments