19 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

19 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ALARK, ALGYO, ARSAN, ATATP, BIOEN, CCOLA, FRIGO, GENIL, GARAN, HUBVC, ITTFH, INFO, ANELE, KAPLM, KATMR, MIATK, ORCAY, PNSUT, SAYAS, TTRAK, BAGFS, TETMT, PRKAB, AKSUE, ARCLK, GENTS, SAHOL, VBTYZ, AKFGY, ALMAD, ANELE, FRIGO, GEDIK, INVEO

ŞİRKET HABERLERİ 

ALARK, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; 

Marksistskaya Sok., N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece  gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğumuz Mosalarko OJSC şirketindeki paylarımızın  tamamının, değerleme sonucunda çıkacak rapora göre satılması konusunda görüşmelere başlanmasına, 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

ALGYO, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 18.11.2021 tarihli toplantısında; 

Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti  sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğumuz Mosalarko OJSC şirketinin  değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin kalan %50 hissesinin satın alınması  konusunda Yönetim Kurulu’nca ayrıca karar verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

ARSAN, Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kullanacağı 60.000.000 TL (Altmışmilyon TL)  tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (60.000.000 TL * % 27,50= 16.500.000 TL) kefalet verilmesine, 

Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin kullanacağı 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL)  tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (30.000.000 TL * % 27,50= 8.250.000 TL) kefalet verilmesine, oy  birliği ile karar verilmiştir. 

ATATP, Şirket, Genel Müdüre bağlı ATP Yazılım Geliştirme bölümünün oluşturulmasına ve Genel Müdür Yardımcısı olarak İlyas  Daşkaya’nın atanmasına karar verilmiştir. 

BIOEN, Şirketin %100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas’ta bulunan  ve mülkiyeti iştirakine ait olan 54.000 m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına karar  verilmiştir. Kurulacak olan tesiste son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yaklaşık 2.500 ton salkım domates  üretmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55.000.000 TL’ye mal olması ve 2022 yılı Haziran  ayında tamamlanması öngürülmektedir. Türkiye’nin ilk modern sera projesi olan yatırım için 22 Kasım 2021 günü temel atma töreni  düzenlenecektir. 

Şirketin iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf sahasında  oluşan metan gazından elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak  olan cam sera, tamamen temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştirerek bu özelliği ile de sektörde farkındalık oluşturacaktır. 

CCOLA, 25 Mart 2021 tarihinde duyurulduğu üzere başvurusu yapılan Coca-Cola İçecek A.Ş. Ana Sözleşme değişikliği için  ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve tadil edilmiş olan sözleşme Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı  kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından)  karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye  çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarih ve 55/1582 sayılı toplantısında  onaylanmıştır. 

Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden  22.11.2021 – 23.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021 ve  23.11.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni  pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

FRIGO, 18.11.2021 tarihi itibariyle 2021-2022 sezonunda üretilip 2022 yılında sevk edilmesi planlanan 20.850.728 Euro tutarında  ihracat kontratı imzalanmıştır. İlave kontratlar için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan ilave ihracat kontratları ayrıca açıklanacaktır.

GENIL, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, nörolojik hematolojik  hastalıkların tedavisinde kullanılan ve Şirket tarafından ithal edilen “Genivig” adlı ilacın Onko İlaç aracılığıyla Türkiye genelindeki  eczanelere satılması konusunda 15.02.2021 tarihinde bir satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. 

Sözleşme ile Onko İlaç’a tanınan satış ve dağıtım hakkı, “Genivig” adlı ilacın ihale satışlarını ve özel hastanelere satışını  kapsamamakta olup, yalnızca eczanelere satışını ve dağıtımını kapsamaktadır. 

Sözleşme’de, 2022 yılı içinde Onko İlaç’a temin edilecek ilaç adedinin ayrıca kararlaştırılacağı düzenlenmiş olup 2022 yılı içinde Onko  İlaç’a temin edilecek ilaç miktarının belirlenmesi amacıyla Şirket ile Onko İlaç arasında 18.11.2021 tarihinde ek sözleşme  (“Ek Sözleşme”) imzalanmıştır. Ek Sözleşme uyarınca 2022 yılında Onko İlaç’a 50.000 adet kutu ilaç satılacağı kararlaştırılmıştır. Ek  Sözleşme ile Onko İlaç’a satılacak toplam ürün bedeli bugünkü TİTCK(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) satış fiyatı üzerinden  hesaplandığında brüt 225.000.000 TL’ye karşılık gelmektedir. 

Ek Sözleşme ile Şirketin “Genivig” adlı ilaç için yurtiçindeki dağıtım ağı genişleyecek, aynı zamanda ilacı kullanan hastaların ilaca  erişim imkanı da kolaylaşmış olacaktır. 

GARAN, 15 Kasım 2021 tarihli açıklamasına ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından  yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda  BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurusunu yaptığını  bildirir. 

HUBVC, 01.03.2021 tarihli açıklamada yer verildiği üzere; 

İştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş’nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası  Testi (Point-Of-Care Test) Cihazı isimli TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak İştiraki tarafından, COVID-19  enfeksiyonundan iyileşen ve/ veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik  geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitleri üretimi çalışmasına ilişkin olarak, söz konusu Elisa Test Cihazı’nın 98/79/EC Avrupa  Birliği direktifleri gereği CE belgesi alınmış olup, yurt dışında ve araştırma amaçlı yurt içinde satışa başlandığı; Point-Of-Care  Test (POCT) cihazının ise ticarileştirilmesi çalışmalarının devam ettiği,bilgisi edinilmiştir. 

ITTFH, Şirket ile Şekerbank T.A.Ş.arasında 30.04.2019 tarihinde düzenlenen 8.460.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı  tesisi protokolünün süresi 30.11.2021 tarihine uzatılmıştır. 

INFO,ANELE, Sermaye artırımına aracılık ettiği Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin 18 – 19 Kasım 2021  tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından  kalan 181.109,903 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 

KAPLM, Firma bünyesinde Sürdürülebilirlik Birimi kurulmuş ve Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu ‘na bağlı diğer şirketlerle de  koordine bir şekilde çalışma yürütülebilecek yapı oluşturulmuştur. Kaplamin A.Ş. personeli olan Sayın Elvin ERİL Sürdürülebilirlik  Birim Yöneticisi olarak atanmıştır. 

Ayrıca, hali hazırda kömür kullanılarak buhar elde edilirken, doğalgaz kullanımına geçilmesi için yapılan yatırım çalışmalarının 2022  sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

KATMR, Şirket Afrika ülkesi kaynaklı $ 9.818.000 (DokuzMilyonSekizYüzOnSekizDolar) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi  almıştır. Teslimatlar 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 

MIATK, Mia Teknoloji A.Ş.’nin 12.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil  eden 38.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen  Şirket payları 22/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 15,80 TL/pay baz fiyat, “MIATK.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem  görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ORCAY, “Şirketin ortaklarından Sn. Ahmet Erdoğan, Sn. Fatih Erdoğan ve Sn. Mehmet Erdoğan aşağıda sırasıyla detayları verilen  pay senetlerinin satışa hazır olacak şekilde kayıt altına alınması için gerekli başvuruları yapmışlardır. 

Söz konusu ortaklara ait pay senetleri, satışa hazır şekilde kayıt altına alınması sonrası izahnamede de belirtildiği üzere halka arz  fiyatının altında olmayacak şekilde satışa konu olabilecektir. 

Sn. Ahmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan  toplam pay adedi 3.600.430 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: %17,78, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet  nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı %2,47  

Sn. Mehmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan  toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08 , satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet  nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47 

Sn. Fatih Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan  toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet  nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47 

PNSUT, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere  faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.),  Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,33 (%93,31) olduğunu teyit etmiştir. 

SAYAS, Bilindiği üzere şirketin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları  kesintisiz olarak sürdürülmektedir.  

Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti’nde mukim Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. (kısa  adıyla FFY) şirketinin onaylı tedarikçi listesine girilmiş ve rüzgar türbin kulesi iç aksamlarına ilişkin toplam 1.210.395 EUR  tutarında bir teklif verilmiş bulunmaktadır.  

Kurumsal sitesinde yer alan bilgilere göre FFY 300.000 ton yıllık kapasitesi ve yaklaşık 950 çalışanıyla dünyanın en büyük off shore ve on-shore rüzgar türbin kulesi imalatçıları arasında olup şirketimiz için önemli bir müşteri olduğu değerlendirilmektdir. 

Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Kararı ile  ertelenmiştir. 

TTRAK, Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap  verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak TürkTraktör Etik İlkeleri  ve aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 

Hediye ve Ağırlama Politikası 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Rekabet Hukuku Uyum Politikası 

Toplumsal Yatırım Politikası 

Uyum Politikası 

Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası 

SPK BÜLTENİ 

İlk Halka Arzlar, PC İletişim Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş, Mevcut Sermaye 35.050.000, Yeni Sermaye 45.000.000  Bedelli Sermaye artırımı 9.950.000, Mevcut Pay Satışı 1.540.659, Satış Fiyatı 9.50. 

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları, BAGFAŞ, Mevcut Sermaye 45.000.000, Yeni Sermaye 135.000.000, Bedelli Sermaye  Artırımı 90.000.000, Satış Türü Halka Arz.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

TETMT….Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir  Sistemi (VBTS) kapsamında TETMT.E payları 19/11/2021 tarihli işlemlerden (seans  başından) 17/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem  görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin  kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin  yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını  kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki  aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas  tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

PRKAB…Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir  Sistemi (VBTS) kapsamında PRKAB.E paylarında 19/11/2021 tarihli işlemlerden (seans  başından) 17/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.  İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda  tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin  uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

AKSUE…Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5.  ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında,  piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE.E) payında  19/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak  “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin  uygulanacağı son tarih 17/12/2021’dir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK, 18.11.2021 tarihinde 39,96 TL – 40,30 TL fiyat aralığından (ortalama 40,1779 TL) 186.576 adet pay geri alınmış ve  Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 34.151.546 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,0540) 

GENTS, TAHSİN KAHRAMAN, 18/11/2021 – 18/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET  A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,50 – 3,50 TL fiyat aralığından 24.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 18 /11/2021 tarihi itibariyle %5,05 sınırına ulaşmıştır. 

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketçe  18.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 13,82 TL – 13,98 TL (ağırlıklı ortalama 13,94 TL) fiyat aralığından toplam  400.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 18.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 800.000 TL olup, bu payların  sermayeye oranı %0,0392’ye ulaşmıştır. 

VBTYZ, 18.11.2021 Tarihinde 19,85 – 20.18 TL fiyat aralığından (ortalama 20.012 TL) 95.500 adet pay geri alınmıştır. Şirketin  sahip olduğu VBTYZ payları bu işlem neticesinde 485.500 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı % 1,867’dir)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

AKFGY, Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile, Şirketin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş  sermayesinin, Şirket emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı  Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6.maddesinin 6.fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan  Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; artırılacak olan  400.000.000 TL’lik sermaye bedeli Şirket bilançosunda özkaynak grubu altında kayıtlı bulunan emisyon primlerinden karşılanmış  olup sermaye artırım işlemleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat  hükümleri çerçevesinde tamamlanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8.maddesinin yeni şeklinin ve ihraç belgesinin onaylanması  için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. 

ALMAD, Yönetim Kurulunun 18.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Şirketin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı kararı ile, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış  sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 TL artırılarak 275.000.000 TL’sına  çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2021 tarih, 50/1427 sayılı  toplantısında onaylanmıştır. 

Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 

Nakit olarak artırılan 170.000.000 TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 170.000.000 TL’lik kısmının (tamamının) halka  arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı, 

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak  sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında  tescil ve ilan edilmek üzere 275.000.000 TL çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin “Sermaye ve Hisse  Senetleri” başlıklı 6. Maddesi onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına, 

İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

ANELE, Şirketimizin 16.11.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay  sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 181.109,903 TL nominal değerli payların 18 ve 19  Kasım 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların  tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır. 

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım  fiyatı üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere  toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye artırılması nedeniyle yeni pay  alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında  15 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021  ve 23.11.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada,  yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

INVEO,GEDIK, İştiraki olan HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde  25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden  karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL’ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin  başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. 

İştirakin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL’dan 37.878.790 TL’sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmesinin  sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

19 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments