25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ADESE, ITTFH, ANGEN, BUCIM, EGEEN, EKGYO, ENJSA, GENIL, ICBCT, IHLAS, IHGZT, IHAAS, INFO, ANELE, KERVN, KLMSN, MANAS, MOBTL, RALYH, TAVHL, TRILC, TUPRS, ALMAD, ARSAN, BIMAS, ENKAI, GLYHO, MARTI, DITAS, SAHOL, SRVGY, THYAO, VERUS, VERTU, BIOEN, BAGFS, FRIGO, OSMEN

ŞİRKET HABERLERİ 

ADESE,ITTFH Şirketin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ‘ ye çıkarılmasına ilişkin  olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde  tamamlanmıştır. 

A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı ana ortağı olan İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay alma  haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL , 01.12.2021 – 02.12.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1  TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan  satışa sunulacaktır. 

ANGEN, Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pozisyonuna yeni bir kişi atanması için çalışmalarını devam ettirmekte olup,  pozisyon ataması gerçekleşene kadar Yatırımcı İlişkileri görev ve sorumlulukları Mali İşler departmanı tarafından yerine  getirilecektir. İletişim için “yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com” e-mail adresini kullanabilirsiniz.

BUCIM, Şirketin Pazarlama Müdürü Sn. Salih SELÇUK 24 Kasım 2021 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır.

EGEEN, 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim  tesisindeki modernizasyon çalışmaları devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl  uzatılması hususunda ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuştur. 

EKGYO, Şirket tarafından ihale edilen Denizli Merkezefendi Projesi İkmal İnşaatı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Turgut  Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 24.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

EKGYO, İhalesinin 2. oturumu 19.10.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir  Paylaşımı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 23.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.600.000.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %35,00 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 910.000.000 TL 

ENJSA, Yönetim Kurulu tarafından 09.11.2021 tarihinde; Şirketin, Şirket Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketin, 1.500.000.000 TL (bir  milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden,  yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına  yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. 

GENIL,GEN üretim tesislerinde üretimi gerçekleştirilen, manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde tanı yapmada  kullanılan “Gadobutrol Monohidrat” etken maddesini içeren, Genbutrol 15 mmol/15 mL ve Genbutrol 7,5 mmol/7,5 mL  ürünlerinin ülkede ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmıştır. 

Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünlerin, Şirketin satışlarına katkısının 2022 yılı için toplam 155.000 kutu ve yaklaşık  41.000.000 TL, 2023 yılı için toplam 186.000 kutu ve yaklaşık 59.000.000 TL ve 2024 yılı için toplam 223.200 kutu ve yaklaşık  85.000.000 TL olması hedeflenmektedir. 

Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünler ile şirketin ürün yelpazesi ve hasta odaklı çözümlerinin kapsamı genişletilmiştir.

ICB,ICBCT, Bankanın “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. N 82/ A-2 Yenimahalle/ ANKARA” adresinde faaliyet göstermekte  olan Ostim Şubesi, bugün itibariyle “Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi NO: 148/1 İç Kapı NO:1 Yenimahalle/ ANKARA”  adresinde faaliyetine devam edecektir. 

IHLAS,IHGZT, İştiraki olan İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin sahip olduğu İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 636 Ada, 3- 4-5 Parsellerde yer alan toplam 18.541 m² yüzölçümlü arsa için, hasılatın %39’u arsa sahibine ait olacak şekilde hasılat  paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Arsa sahibine proje sonuna kadar ödenecek asgari taahhüt edilen hasılat payı tutarı 195.000.000 TL’dir. 

Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı gayrimenkul projesine 2022 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.

IHAAS, 19.11.2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere; Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ”  başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 24.11.2021 tarihinde  müracaat edilmiştir. 

INFO,ANELE, Anele Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 200.000.000 TL’den 265.000.000 TL’ye artırılması  kapsamında ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa  İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulan 181.109,903 TL nominal değerli payların %94,5’i Metin Kayar, %5,5’i Tolun  Kudaloğlu tarafından alınmıştır. 

KERVN, 11.11.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli’nin Galeri Kristal Turizm İnşaat  Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar verildiği  hususundaki açıklama 08.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile halen  yürürlükte olan kiralama sözleşmesinin mevcut süresinin 6 yıl daha aynı koşullarda uzatılmasına karar verilmiştir. 

KLMSN, Şirketin 12.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının süresi, Sermaye Piyasası  Kurulu’nun II-22.1 seri numaralı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 12.11.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.  

MANAS, 2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile  23.11.2021 Tarihinde katılım sağlanmıştır. 

MANAS, 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verilmiş, 16 kaleminde en uygun teklif sahibi durumunda olup, 16  kalemin toplam bedeli KDV hariç 29.227.380 TL dir. 

İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenmekte olup süreç ile ilgili gelişmeler  kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

MOBTL, Mobiltel İletişim payları, 25/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından,  söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık  Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin  paylarının sayısı 1.025.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır. 

RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Grup arasında Hatay İskenderun’da 1845 Ada 12  Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat  paylaşımı esasına göre 24.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Bağımsız Bölüm Satışlarından Öngörülen Hasılat Bedeli  : 250.000.000 TL 

TAVHL, Yönetim Kurulu tarafından, 2021 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması  amacıyla şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve önerdiği şekilde izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk  Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Tarafında Ankara Çankaya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan PPD Tüberkülin 100 TU/2  ML intradermal Enjeksiyon Çözelti aşı ihalesi firmanın uhdesinde kalmıştır. 

TUPRS, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Stratejik Dönüşüm Planı”na yönelik bilgilendirme sunumu KAP’ta ve  Şirketin internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ALMAD, MEHMED NUREDDİN ÇEVİK, 24/11/2021 – 24/11/2021 tarihinde ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ  VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,40 – 1,40 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL  toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca /ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ  YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24/11/2021 tarihi itibariyle %18,24 sınırına ulaşmıştır. 

ARSAN,ALİŞAN ARIKAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5 – 5,03  TL fiyat aralığından 55.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi  itibariyle %7,28 sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS,MUSA TOPBAŞ, 23/11/2021 tarihinde BİMAŞ – BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 67,41 TL fiyat  aralığından 89.000 Adet, 89.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ – BİM  BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle % 0,13 olmuştur. 

ENKAI,MEHMET SİNAN TARA, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,91 – 14,25  TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle  %0,399 sınırına ulaşmıştır. 

GLYHO,MEHMET KUTMAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 – 2,15 TL  fiyat aralığından 4.309.264 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle  %26,74 sınırına ulaşmıştır. 

MARTI,Bank Of America Corporation, 22.11.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril Lynch  International tarafından MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79-1,81 TL fiyat aralığından 2.498.940 toplam nominal  tutarlı alış işlemi ve 1.276.301 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 1.222.639 adet pay satın alınmıştır. 

Bu işlemle birlikte MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.’nin sermayesinde, iştiraki Merril Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip  olduğu payları/oy hakları 22.11.2021 tarihi itibariyle %5,257 seviyesine ulaşmıştır. 

MPY,DITAS, 22.11.2021 tarihinde Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) payları ile ilgili olarak 27,72 fiyattan 150.000  adet satış işlemi Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça  İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) sermayesindeki payları 22.11.2021 tarihi itibariyle %5 sınırının altına inmiştir. 

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 24.11.2021  tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 13,29 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,41 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal  değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 24.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.400.000 TL olup, bu payların sermayeye  oranı %0,1666’ya ulaşmıştır. 

SRVGY,FATİH KIVANÇ, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak  85,75 – 85,90 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 150.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki  payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle %0,08352 sınırına ulaşmıştır. 

THYAO,Arrowstreet Capital 19 Kasım 2021 tarihinde Türk Hava Yolları AO, Paylar ile ilgili olarak ortaklık tarafından 17,13 TL fiyatla  776,787 adet alım yapılmıştır. Bu işlemle birlikte Türk Hava Yolları sermaye / oy haklarındaki payları 19 Kasım 2021 tarihi itibariyle %5  barajını aşmıştır. 

VERSUS,VERTU, Borsa İstanbul’dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 24.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim  Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,34-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız  24.11.2021 tarihi itibariyle %65,66 sınırına düşmüştür.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BIOEN, Şirketin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL  tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle,  150.000.000,-TL’den 500.000.000,-TL’na artırılması nedeniyle Şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı  maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 24.11.2021 tarih ve  10458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

BAGFS, Şirketin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak  135.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin  İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay  sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı  bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay  alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle  kullandırılacaktır. Şirket esas sermaye sistemine tabi olduğu için yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine makbuz  verilecek olup, makbuzlar artırılan sermayenin tescil edilmesiyle birlikte Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi  paya dönüşecektir. Makbuzların paya dönüşümü tarihine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde  (www.kap.org.tr) şirket tarafından açıklama yapılacaktır. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle  nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı  kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından)  karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye  artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 

03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021- 23.11.2021 tarihleri arasında 2 gün süre ile Ak Yatırım Menkul Değer A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da  oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 18.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulmuştur. 

Söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 239.569,677TL nominal değerli payların tamamının  satışı 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Nakdi olarak artırılan 94.350.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni  pay alma hakları kullanma süresi (03.11.2021-17.11.2021) içerisinde 94.110.430,323 TL, 22.11.2021 tarihinde Borsa  İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılması dolayısıyla 752.270,18 TL nakit girişi,1.579,77 TL Ak Yatırım  Menkul Değerler A.Ş. birincil piyasa satış komisyonu düşüldükten sonra net 750.690,41 TL olmak üzere toplam  94.861.120,733 TL fon sağlanmıştır. 

OSMEN,OMD, Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı  çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım  opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, Değerleme Raporu ve İhraç Belgesi KAP’ta sunulmuştur. Ayrıca 22.11.2021  tarihi itibariyle iş bu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin 

onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ na başvurulmuştur.

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments