Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

31 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

BIOEN, AKSUE, AFYON, CIMSA, BSOKE, NUHCM, AKCSN, GSRAY, LOGO, EDATA, SAHOL, ARCLK, MTRKS, INDES, HLGYO, DERHL, ARDYZ, DENGE, POLTK, YEOTK

13 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri
31 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

BIOEN Biotrend bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji’nin işlettiği Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi’nin kurulu gücü yükseltildi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimizin bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik  Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,400 MWe olan kurulu gücünün 4,084 MWe ye  çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.01.2022 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 2,4 MWe  kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz yapılan kabul işlemi neticesinde 4,084 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.” 

AKSUE Aksu Enerji, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler içerisinde yeni yatırımlar ve iş ilişkileri kurulması kapsamında yetki verdi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.01.2022 Tarih ve 621 Sayıı  Toplantısında,Şirket olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda Avrupa Birliği’ne üye ülkeler içerisinde,  Yenilenebilir Enerji Kaynakları ağırlıklı olmak üzere, yeni yatırımlar – İş ilişkileri kurulması kapsamında; araştırma ve görüşme  yapmasına, uygun yatırımlar için şirket adına sözleşme imzalanmasına Yönetim Kurulu Bşk. Sn. Taner Mirza ve Yönetim Kurulu  Bşk. V. Sn. Mustafa Tutar’a, yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.” 

AFYON CIMSA Çimsa ve Afyon Çimento’nun üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında Toplu  İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Şirketlerden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası  (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, 22 Aralık 2021 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 28  Ocak 2022 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş  Sözleşmesi uyarınca; – Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş  sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında, – Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden  işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır. ” 

BSOKE BTCIM BatıSöke ve Batıçim’in üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında Toplu İş  Sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Şirketlerden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası  (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 22 Aralık 2021 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi  müzakereleri, 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan  Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca; 

– Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam  eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  %43 oranında, 

– Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde  almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.” 

BANVT Banvit Yönetim Kurulu Başkanlığına Igor Fonseca Marti getirildi.Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:”Daha önce kamuya açıklanmış olduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı  uyarınca(i) Banvit’in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Patricio Santiago Rohner yerine kalan  süreyi tamamlamak üzere Fadi Felfeli’nin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere TTK’nın 363. maddesi uyarınca  Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına ve(ii) Igor Fonseca Marti’nin Yönetim Kurulu Başkanı  olarak görevlendirilmesine dair Bandırma Ticaret Siciline tescil sürecinin 28.01.2022 tarihinde tamamlandığını kamuoyuna saygı  ile duyururuz.

Eminiş Ambalaj, Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılması işlemlerine başladı. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 

“Şirketimizce 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında DİİB belgesi alındığı ve  kapama tarihinin 01.12.2021 duyurulmuştu. COVİD19 salgını nedeniyle, sipariş ve sevkiyat sürelerimiz uzamıştır. Sevkiyat  sürelerinin uzamasının sonucu olarak; almış bulunduğumuz Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili siparişlerimizin 4,5 tonluk  kısmı (% 8,1) için talep ettiğimiz ek süre kabul edilmiştir. Belge kapama tarihimiz 29.01.2022 olarak revize edildiği  duyurulmuştu.Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 164.741,51USD tutarında ihracat ve 86.713,12USD tutarında  ithalat gerçekleştirilmiş olup, ilgili belgenin kapama işlemleri başlatılmıştır.” 

NUHCM Nuh Çimento’nun üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında Toplu İş  Sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı.Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Üyesi  bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, 22 Aralık 2021 tarihinde  başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;  

– Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam  eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  %43 oranında,  

– Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde  almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır. ” 

AKCSN Akçansa’nın üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi  müzakereleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası  (ÇEİS) ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında, 22 Aralık 2021 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi  müzakereleri, 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır. 

01.01.2022 – 31.12.2023 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;  

– Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam  eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  %43 oranında,  

– Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde  almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.” 

GSRAY Galatasaray Sportif ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etti. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak  görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir. “

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

LOGO…Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay Alımı 

28.01.2022 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,16 – 40,94 fiyat aralığından 10.000 adet  alış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payları 28.01.2022 tarihi itibariyle % 3,34 ‘e ulaşmıştır. 

ZRY….Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet”) paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Demirören Medya  Yatırımları Ticaret A.Ş. (“Demirören Medya”) tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na  yapılmış olan başvuru, SPK’nın 06.01.2022 tarih ve 1/23 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi  Bilgi Formu 24.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu çerçevede Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından  Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu  ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu www.hurriyetkurumsal.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık  edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde ilan edilmiştir. 

SPK’nın 06.01.2022 tarihli kararına istinaden, 16.8.2018 tarihi itibariyle Hürriyet’te pay sahibi olan yatırımcıların  anılan tarihte sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibariyle (28.01.2022) portföylerinde tutmaya devam  ettikleri kısmı pay alım teklifine konu edilebilecektir. Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan  listeye göre pay alım teklifine konu olabilecek toplam pay miktarı 11.974.604,4547 TL nominal adettir. 

EDATA…ALİ EREN SÖZÜBİR,28/01/2022 – 28/01/2022 tarihinde E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile  ilgili olarak 25,74 – 25,74 TL fiyat aralığından 12.120 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal  tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.  sermayesindeki payların 28/01/2022 tarihi itibariyle %0,25 sınırına ulaşmıştır. 

SAHOL…Günlük Pay Geri Alım İşlemleri 

Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 28.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 15,10 TL – 15,36 TL (ağırlıklı ortalama 15,23 TL) fiyat aralığından  toplam 749.039 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 28.01.2022 tarihi itibarıyla geri  alınan payların toplam nominal değeri 18.370.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,9003’e ulaşmıştır. 

ARCLK.. 28.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri 

28.01.2022 tarihinde 51,40 TL – 51,80 TL fiyat aralığından (ortalama 51,6556 TL) 540.000 adet pay geri alınmış ve  Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 42.814.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %6,3361) 

MTRKS….28.01.2022 tarihli pay geri alımı hakkında 

28.01.2022 tarihinde 22,62 TL fiyat ile 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem  neticesinde 449.750 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,68’dir) 

INDES….Pay Geri Alım İşlemi 

Mevcut program kapsamında 27 Ocak 2022 tarihinde 155.542 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES  payları 2.231.500 adet’e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %,1)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

HLGYO…Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu ve Taslak İzahname Hk. 

“Şirketimiz 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.020.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında  artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye  Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulmuştur.” 

EPLAS…TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI SPK BAŞVURUSU HAKKINDA 

Şirket 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 20.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin,  mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli(100 adet) payların toplam satış  bedeli 140.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla belirlenecek satış fiyatına göre  hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına yönelik tahsisli sermaye artırımı başvurusu Cuma günü itibariyle  SPK’ya yapılmıştır. 

DERHL…Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması Hk. 

Şirket 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.912.500 TL ‘na çıkarılmasına istinaden ihraç edilen toplam 4.162,500 TL  nominal değerli payın; 1 TL nominal değerli pay için 6,67 TL fiyattan Cemal Güzelci’ye tahsisli olarak satış işlemi 28.01.2022  tarihinde gerçekleştirilmiş olup, tahsisli sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır 

ARDYZ…Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kayıtlı Sermaye Tavanı Onayı Hk. 

Esas sözleşme değişikliği 28.01.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından  onaylanmıştır. 

DENGE…Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin SPK Onayı hk. 

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL’den 600.000.000.-TL  (altıyüzmilyontürklira)’ya artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik  gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun  24.01.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır. 

POLTK.. Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatımına İlişkin SPK Onayı 

Konuyla ilgili 19.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle; 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 6’ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı  sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin  uzatılmasına karar verildiği, Esas Sözleşme değişiklik tasarısına uygun görüş almak için 19.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası  Kurulu’na (“Kurul”) başvuru yapıldığı açıklanmıştı. 

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği başvurusu ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik  süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasının Kurul tarafından uygun görüldüğü, Kurul’un 27.01.2022 tarih ve  E-29833736-110.03.03-16479 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığından izin  alınacak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında YEOTK.E payları 31/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından)  02/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu  edilemeyecektir. 

31 Ocak 2022 Tarihli Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments