2733866 1638392193
5 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri

Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

5 Ocak 2022 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

TRILC, KATMR, ELITE, BRKSN, VBTYZ, BEYAZ, AKBNK, NTHOL, ISBIR, DAGI, DAGHL, ARCLK, NATEN, SAHOL, BUCIM, MARKA, EUYO

Şirket Haberleri

Turk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi(DMO) tarafından açılan Diyaliz Solüsyonu alım işini kazandı. 

Turk İlaç’tan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada, “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu  Satınalma Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılan Diyaliz Solüsyonu alım işi DİADOL markası ile  uhdemizde kalmıştır.” denildi. 

Turk İlaç’ın “TURKFLEKS %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Çözeltisi” adlı ürününün ruhsatının kesimi onaylandı. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:”TURKFLEKS %5 Dekstroz Laktatlı Ringer  Çözeltisi” adlı ürünümüzün ruhsatının kesimi onaylanmış olup, İlgili ürünümüz klinikte ; elektrolit dengesi  restorasyonunda, hipovolemi ya da hipotansiyon durumlarında kısa süreli hacim replasman tedavisi amacıyla,  metabolik asidoz durumundaki dengenin düzenlenmesi ya da idamesinde ve/veya hafif-orta şiddetteki  metabolik asidozun tedavisinde kullanılmaktadır.” 

Katmerciler, Lika Savunma’da sahip olduğu payların Limak Holding’e devredilmesine ilişkin işlemlerin tescil  edildiğini bildirdi.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:”Lika Savunma Sanayii ve  Ticaret AŞ. unvanlı şirketin sahibi olduğumuz B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli paylarımızın  tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.’ ne devredilmesine ilişkin işlemler 30.12.2021  tarihinde tamamlanarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup 03.01.2022 tarih 10486 sayılı  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.” 

Elite Naturel, Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:”Şirketimizin 04.01.2022 tarihli (bugün)  toplantısında; Şirketimizin organik meyve ve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi  doğrultusunda, halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik – hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkânlarından  yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve  Ticaret A.Ş. ünvanlı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve  sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından taahhüt edilerek ödenmesine karar verilmiştir. İlgili şirketin  kuruluş tescil işlemlerine başlanılmış olup, en kısa sürede tamamlanacaktır.” 

Berkosan Yalıtım, potansiyel yatırımcılarla sürecin Türkiye ve Dünya genelinde yaşanılan makro konjonktür  nedeniyle olumsuz sonuçlandığını bildirdi. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:”04.01.2021 ve 06.01.2021 tarihli özel durum  açıklamalarımızda Şirket’imizin hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı), paylarının  bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi  amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli)  danışmanlık ve aracılık sözleşmesinin imzalandığını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde  kamuya duyurmuştuk.İşbu Sözleşme süresi içinde bir çok potansiyel yatırımcı ile bağlantıya geçilmiş olup,  adaylardan ikisi ile gizlilik anlaşması imzalanmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ancak süreç, Türkiye  ve Dünya genelinde yaşanılan makro konjonktür nedeniyle olumsuz sonuçlanmıştır.İş bu güncelleme;  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 24 ‘üncü maddesi kapsamında  “yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve  yeterli olması” gerekçesiyle yapılmaktadır. “

VBT Yazılım, Türkiye’de yerleşik Özel Bir Banka ile toplam üç ayrı sözleşmede “Mainframe BMC Software  Ürünleri Ek Lisans ve Bakım “Satın Alma Sözleşmeleri” imzaladı.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan  açıklamada şöyle denildi: 

“Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş. Türkiye’de yerleşik Özel Bir Banka ile toplam üç ayrı sözleşmede “Mainframe BMC  Software Ürünleri Ek Lisans ve Bakım “Satın Alma Sözleşmeleri ” imzalamıştır.”Mainframe BMC Software  Ürünleri Ek Lisans ve Bakım “Satın Alma Sözleşmeleri ” 3 yıllık olup toplam değeri 1.593.045 USD’dir.” 

Beyaz Filo, 2021 yılında toplam 8.353 adet sıfır araç satışı yaptı. 

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Dünyada ve ülkemizde yaşanan tedarik  sıkıntıları ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, yüksek mesleki bilgi, etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe  dayalı ilişki yönetimi ile sene başında koymuş olduğumuz satış hedeflerimizi, büyük ölçüde  gerçekleştirdik.Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak, Yetkili Satıcısı olduğumuz 5 markada; 2021 yılında toplam,  8.353 Adet sıfır araç satışı yaptık.Bu satış adeti ışığında, 28 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma  anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.” 

Akbank’ta değişen ihtiyaçlara paralel olarak Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler İş Birimi ile KOBİ  Bankacılığı İş Birimi kuruluyor. Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel farklı kanallardan yeni ürünler  geliştirmeye devam eden Akbank’ta organizasyonel değişikliğe gidildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

NTHOL…Yönetim Kurulu 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave  olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince;04.01.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,42 – 6,62  TL fiyat aralığından320.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlem ortaklığınca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payı 04.01.2022 tarihi itibariyle %16,34 sınırına  ulaşmıştır. 

ISBIR….ISSEN, Şirket, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 04.01.2022 tarihinde 14,00 TL  fiyattan toplam 500.000 TL nominal tutarlı pay satımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi  A.Ş. sermayesindeki payı %76,54 olmuştur. 

DAGI…MAHMUT NEDİM KOÇ ,28/12/2021 tarihinde DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili  olarak 2,50 TL fiyatından 18.651.861 TL toplam nominal tutarlı payların alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmişti.  Yapılan bu işlem sonrasında Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu’nun bugün almış olduğu karar  doğrultusunda DAGİ (Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) paylarının 1 adet lot fiyatının 2,71 TL olarak revize  edilmesine karar verilmiş olup daha önceki işlem fiyatıyla revize edilmiş olan işlem fiyatı arasındaki fark tarafımca  tamamlanacaktır. 

DAGHL….Pay Satım Bildirimi Revize Hk. DAGI, Şirket Yönetim Kurulu’nun 04.01.2022 tarihli toplantısında;Daha önce  28.12.2021 tarihinde; Şirketimiz iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirket tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli payları,  Mahmut Nedim KOÇ’a 2,50 fiyat ile BİST’te özel emir yöntemi ve piyasa kuralları çerçevesinde satış işlemi kararı alınmış  ve ilgili işlem gerçekleşmiştir.Yapılan bu işlem sonrasında Yönetim Kurulu’nun bugün almış olduğu karar doğrultusunda  DAGİ (Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) paylarının 1 adet lot fiyatının 2,71 TL olarak revize edilmesine karar verilmiş olup  daha önceki işlem fiyatıyla revize edilmiş olan işlem fiyatı arasında ki fark alıcı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut Nedim  Koç tarafından tamamlanacaktır. 

ARCLK…4.01.2022 tarihinde 49,76 TL – 50,00 TL fiyat aralığından (ortalama 49,9102 TL) 50.000 adet pay geri  alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 36.532.424 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4064) 

NATEN…04.01.2022 tarihinde 44,08-44,30 TL fiyat aralığından (Ortalama 44,280 TL) 65.878 adet pay geri alınmış  ve Şirketin sahip olduğu NATEN Payları 65.878 adete ulaşmıştır. 

SAHOL…Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 04.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 13,67 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,68 TL) fiyat aralığından  toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 04.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.300.000 TL olup, bu  payların sermayeye oranı %0,4068’e ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ 

BUCIM… Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı 

Yönetim Kurulu 04.01.2022 tarihli toplantısında; 

1. Şirketin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında devam eden yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak  amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL  (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olan  çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası)  nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’na çıkarılmasına, 

2. Arttırılan 1.000.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde  herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 100.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni  pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, 

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan  (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, 

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak  belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin,  izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

5. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük  olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 

6. İşbu karar kapsamında çalışılacak aracı kurumun belirlenmesi, konuyla ilgili operasyonel detayların ve T.C.  Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama  Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki  verilmesine, karar verilmiştir.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında MARKA.E payları 05/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından)  04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.  Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir  iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir  toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda  uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa  satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı  süre boyunca devam edecektir. 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. maddesi  çerçevesinde, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) payının piyasasında  Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen  yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak  05/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt  Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.  Tedbirin uygulanacağı son tarih 04/02/2022’dir. 

5 Ocak 2022 Tarihli Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments