BUCİM Hisse Yorum Analiz ve Videolar

BUCİM Hisse Yorum Analiz ve Videolar


BUCIM Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş. hisse senedi hakkında yorum, analiz, video, haber ve önemli bağlantılar için üst taraftaki bölümden ilgili ikona tıklayınız. Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırarak daha eski gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Üzerlerine tıklayarak içerikleri büyütebilirsiniz.
Hisse senediniz hakkında yorum yapmak için ise alt taraftaki bölümü kullanabilirsiniz.
İçerikler; BUCIM Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş. hisse yorum analiz videolar Twitter, YouTube, Instagram, Tradingview ve Facebook’dan otomatik çekilmektedir.
Uyarı Bu sayfadaki içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

ℹ️ BUCIM Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş. Hakkında Bilgi

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 14 Temmuz 1966 yılında halka açık anonim şirket olarak kurulmuştur. Günümüzde halen bu özelliğini sürdürmekte olup BİST’te (Borsa İstanbul) işlem görmektedir.
İlk üretim hattı 1969 yılında, 230.000 ton/yıl klinker ve 250.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli olarak devreye girdi. Zaman içerisinde yapılan yatırımlarla klinker üretim kapasitesi 1.400.000 tona , çimento öğütme kapasitesi ise 2.850.000 tona çıkarılmıştır.
Kütahya bölgesinde çimento talebini karşılamak üzere Kasım 2005’de 80 ton/saat kapasiteli “Kütahya Karıştırma ve Paketleme Tesisi” devreye alınmış olup tesiste, Bursa’da üretilen ve buraya getirilip stoklanan çimento, Seyitömer-Tunçbilek-Orhaneli Termik santrallerinden getirilmiş uçucu kül ile karıştırılarak, katkılı çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. 2011 Ekim ayında devreye alınan ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi sayesinde, yüksek kalorifik değere sahip endüstriyel atıklar, bu tesiste işlenerek (parçalama – ayırma), döner fırınların ihtiyacı olan yüksek ısının elde edilebilmesine katkıda bulunmak amacı ile döner fırınlara alternatif yakıt olarak beslenerek çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.
Atık Isı Enerji Üretim Tesisi, Ağustos 2013’te devreye alınmıştır. Bu tesis sayesinde fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık % 25’i karşılanmaktadır.
Bursa Çimento değişik yatırım alanları ile de ilgilenmiş ve farklı sanayi kollarında yatırımlar yapmıştır.

Güncel bilgiler, özet metin kaynağı ve detaylar için lütfen şirketin resmi web sayfasını ziyaret ediniz.

guest
4 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
KAP Bildirim
KAP Bildirim
Ocak 5, 2022 1:37 pm

BUCIM… Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı  Yönetim Kurulu 04.01.2022 tarihli toplantısında;  1. Şirketin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında devam eden yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’na çıkarılmasına,  2. Arttırılan 1.000.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 100.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,  3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,  4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,  5. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,  6. İşbu karar kapsamında çalışılacak aracı kurumun belirlenmesi, konuyla ilgili operasyonel detayların ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.… Read more »

KAP Bildirim
KAP Bildirim
Kasım 25, 2021 11:43 am

BUCIM, Şirketin Pazarlama Müdürü Sn. Salih SELÇUK 24 Kasım 2021 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır.

KAP Bildirim
KAP Bildirim
Kasım 22, 2021 2:12 pm

BUCIM, Yönetim Kurulunun 18.11.2021 tarihli toplantısında, 19.11.2020 tarihi itibariyle yatırım kararı alınan Modernizasyon Projesi Yatırımı çalışmalarına başlanmış olup, inşaat, makine-teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini yaklaşık maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Geçen bir yıllık süreçte emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen revizyonların etkisiyle, 110.000.000 Euro’ya tamamlanması öngörülen modernizasyon yatırımı bütçesinin güncellenmesine karar verilmiştir. 

Mahmut
Mahmut
Kasım 1, 2021 1:35 am

Cimentosu da kotu hissesi de hep dususte bi yukselis trendine giremedi biktirdi artik beni saticam cikicam en sonunda yeter yav ytd