MEDTR Hisse Yorum Analiz ve Videolar

❗ MEDTR Hisse Yorum Analiz ve Videolar için içerik akışınızın türünü alt taraftaki logolara dokunarak ve tıklayarak seçebilirsiniz


MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme hisse senedi hakkında yorum, analiz, video, haber ve önemli bağlantılar için üst taraftaki bölümden ilgili ikona tıklayınız.
MEDTR Hisse Yorum Analiz ve Videolar sayfasını aşağı doğru kaydırarak daha eski gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Üzerlerine tıklayarak içerikleri büyütebilirsiniz.
Hisse senediniz hakkında yorum yapmak için ise alt taraftaki bölümü kullanabilirsiniz
İçerikler; MEDTR – Meditera Tıbbi Malzeme hisse yorum analiz videolar Twitter, YouTube, Instagram, Tradingview ve Facebook’dan otomatik çekilmektedir.
Uyarı Bu sayfadaki içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
3 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
KAP Bildirim
KAP Bildirim
Aralık 29, 2021 12:13 am

MEDTR, 1. Şirketin 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 34.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL (250% oranında) artırılarak 119.000.000 TL’ye çıkarılmasına, 
2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 85.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının emisyon primlerinden karşılanmasına, 
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye başvurulmasına, 
4. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Söz1eşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, 
5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket imza sirküleri uyarınca Şirket’i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, 
6. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

KAP Bildirim
KAP Bildirim
Kasım 29, 2021 12:55 pm

MEDTR, Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında, 

Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,Kabul  edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay  sahiplerinin onayına sunulmasına,Şirketin 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında  kabul edilen ve SPK’nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamesinde yer  alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin  onayına sunulmasına,Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketin yapılacak ilk Genel  Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, 

Karar verilmiştir.

Ceyhan
Ceyhan
Kasım 3, 2021 3:58 pm

30 dan aldim suan 34 istedigim tahmin ettigim yere geldi ve bence 41 e kadar yolu var ytd