Borsa İstanbul Açılış Seansında Önemli Yeni Düzenleme

Borsa İstanbul açılış seansında iki önemli değişikliğe gidiyor. Bu değişiklikler neler? Ne zaman yürürlüğe giriyor?

Borsa İstanbul açılış seansında yapılan piyasa bozucu hareketler sonucu hisse fiyatlarında oluşan ani dalgalanma Borsa İstanbul’daki yetkililerinde dikkati çekmiş olacak ki; bu konuda bir takım yeni düzenlemelere gidildi.


Açılış seanslarında tahtaların gün ortasına nazaran boş olması ve buna mukabil tahtalarda volatil hareketlerin meydana gelmesini önlemek maksadı ile Borsa İstanbul yetkilileri önemli bir karar aldı.

Kararla beraber tahmini eşleşmede kendi emirleri ile tahtayı yüksek gösterip KY’nin piyasa ve piyasadan limite emir girmesini sağlayan, akabinde kendi girdiği alış emirini iptal edip bir gün öncesinin malını KY’nin üzerine atıp kaçan palamut ve balina tayfası haberi üzüntü ile karşıladı.

Açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emirleri 01.03.2021 tarihinden itibaren girilemiyecek. Düzenleme bununla da yetinmeyerek açılış seansının son beş dakikasında emir iptalini de kaldırıyor.İlgili resmi yazının metnini ve kaynağını yazının devamında bulabilirsiniz!

Pay Piyasası Açılış Seansında Yapılacak Kural Değişiklikleri Konulu Resmi Yazı Metni

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03/02/2021 tarihli kararı ile, Pay Piyasasında açılış fiyatının daha sağlıklı oluşabilmesini teminen açılış seansında “piyasa” ve “piyasadan limite” emirlerinin girilebilmesi ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali (emir kötüleştirme ve miktar azaltım dahil olmak üzere) yapılabilmesi uygulamalarına son verilmiştir. Bu doğrultuda Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında “piyasa” ve “piyasadan limite” emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılamayacaktır.

Yeni işlem kurallarına göre oluşturulacak yeni seans bölümleri ve seans atışları “connect.borsaistanbul.com” adresi üzerinden paylaşılacaktır.

Söz konusu uygulama değişikliği Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedüründe yapılacak değişiklikler ile birlikte 01/03/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gidecektir.

Konuya ilişkin resmi yazının yayınlandığı borsa istanbul resmi sitesindeki yazıyı şuradandan görüntüleyebilirsiniz.