20 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

2733866 1638392193
20 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

20 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

20 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ADESE, AEFES, ALARK, AYGYO, ARESE, ASELS, ATSHY, BRKO, ESCOM, EPLAS, GENIL, GLRYH, GSRAY, GLCVY, KARSN, KFEIN, MEGAP, METRO, OTKAR, OYLUM, POLHO, RTALB, RYGYO, RYSAS, SAFKR, SEKFK, TACTR, TLMAN, TTKOM, ULUUN, USAK, YEOTK, VBTYZ, ZRGYO, ANGEN, BIMAS, CRDFA, ECZYT, ECILC, EDATA, ESEN, FONET, ISATR, KRDMA, MAGEN, MZHLD, NATEN, TSKB, VANGD, METRO, VERUS, VERTU, ATSYH, ARSAN, BAGFS, DZGYO, GEREL, MERKO, METRO, OYLUM, VAKFN, GARFA, FLAP

ŞİRKET HABERLERİ 

ADESE, Şirket ile İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  arasında, KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa  üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile 17.12.2021 itibariyle  Zermeram Adi Ortaklığı kurulmuştur. 

AEFES, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (“S&P”) Anadolu Efes’in uzun vadeli kredi notunu BBB- olarak teyit etmiş,  görünümünü ise “Negatif” olarak revize etmiştir. Türkiye’nin B+ olan uzun vadeli yabancı para cinsinden ülke notunun “Durağan”  görünümünün “Negatif”e çevrilmesini takiben Anadolu Efes’in derecelendirme notu tekrar değerlendirilmiştir. 

S&P, Anadolu Efes’in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir. 

S&P’nin raporunda, geniş coğrafi çeşitliliğin bir sonucu olarak, Şirketin yurtdışındaki nakit yaratma kabiliyetinden bahsedilmiştir. Anadolu  Efes’in Türkiye dışında elde ettiği gelirler sayesinde dövize de erişim sağladığının altı çizilmiştir. Anadolu Efes kredi piyasalarında güçlü  bir konuma sahip olmakla beraber, Şirket’in ihtiyatlı riskten korunma politikaları ile birlikte dövize erişim sağlıyor olması, borç yönetimi  açısından herhangi bir kur uyumsuzluğu yaşamaması için hafifletici unsurlar olarak değerlendirilmiştir. 

ALARK, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; 

Marksistskaya Sok., N16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece  gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim %50 hissesine sahip olduğu Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış,  değerleme şirketinin 06.12.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 16.289.536 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu  şirketteki %50 payının tamamının 8.000.000 ABD Doları bedelle Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satılmasına, satış bedelinin  hisse devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine, satış sonucu oluşan iştirak hissesi satış kârının % 75′ inin pasifte özel fon  hesabına aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

ALGYO, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 17.12.2021 tarihli toplantısında;Marksistskaya  Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan  Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 06.12.2021 tarihli değerleme  raporu ile şirketin tamamına 16.289.536 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketin %50 hissesine sahip olan Alarko Holding A.Ş.’den  8.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

ARESE, Şirket Bağlı Ortaklarından Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.  Firması arasında PLC TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İMAL EDİLMİŞ UZAKTAN AÇMA KESMEYE UYGUN SAYAÇ TEMİNİ VE  MONTAJI İŞİ SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır. 

PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Temini Ve Montajı İşi Sözleşmesi uyarınca 12 ay boyunca  sürecek işin toplam değeri 254.000.000,00.-TL’ dir. 

ASELS, Çeşitli haber siteleri ile sosyal medyada %100 pay sahibi olduğu ASELSAN QSTP-B ve ASELSAN Katar markası hakkında hiçbir  surette gerçeği yansıtmayan haber veya söylentiler paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin şirketin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile  KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli haber ve internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirket hakkında  yayım ve dağıtımı yapılan asılsız haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica etmetktedir. 

ATSYH, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021 tarih ve 2021/63 sayılı bülteni ile açıkladığı üzere, Şirketin Atlantis Yatırım Holding  A.Ş.’nin (Şirket) esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7 nci maddesinde yapılması planlanan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına SPK tarafından uygun görüş verilmesi talebin olumsuz karşılanmasına ve Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam edecektir. 

BRKO, Sirket, Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş bünyesinde bulunan halı makine grubunu hasılat paylaşımı sözleşmesi yaparak  kiralamıştır. Dekoratif halı ürün gamını geliştirmeyi hedeflemekte olan şirket, hasılat paylaşımı sözleşmesi ile aylık 100 bin metrekare jel  halı üretimi hedeflemektedir. 

ESCOM, Bankalardan hesap hareketlerinin ve bakiyelerinin alınarak uygulamada gösterilmesi ve buna bağlı olarak toplu ödeme işlemlerin  yapılması, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile bayi tahsilatlarının takibi gibi firmaların finansal B2B ihtiyaçlarına çözümler sunan  Polynom Teknoloji Anonim Şirketi’ne 2,400,000 TL şirket değeri üzerinden %10 oranında dolaylı iştirak etmiş 03.11.2021 tarihli  KAP açıklamasında duyurmuştu. 

Polynom Teknoloji Anonim Şirketi 13 ay içinde değerlemesini %316 artırarak bu defa 10 Milyon TL değerlemeyle yeni yatırım anlaşması  yapmıştır. 

Seçilmiş olduğu Visa Innovation Program’da ‘’Unicorn olmak için En Büyük Potansiyele Sahip Start Up Ödülü” ne layık görülen Polynom  Teknoloji, aldığı yeni yatırımla müşteri sayısını artırmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

EPLAS, Şirketin 16.12.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Yurtiçi ve Yurtdışında sahip olduğu arazi ve fabrika  mülklerine ilişkin olarak yeniden değerleme çalışmalarının başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, bu  kapsamdaki sözleşmeler Şirket ile Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında hazırlanarak tamamlanmıştır. Söz konusu  değerlemeler, 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Rapor ve Dipnotlarında yer alacaktır. 

GENIL, Kamuya daha önce duyurulduğu üzere GEN, Avrupa ülkelerinde ilaç ruhsatlandırılması amacıyla 29 Mart 2021 tarihinde Almanya  Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü’ne (Federal Institute for Drugs and Medical Devices: BfArM) ve bu enstitü tarafından koordine edilecek  şekilde eş zamanlı olarak Danimarka, İsveç, Norveç ve Avusturya’da ilk ürün ruhsat başvurusunu gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği  ülkelerindeki ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak Almanya yetkili kurumu tarafından 27 Eylül 2021- 1 Ekim 2021 tarihleri arasında  Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları (EU GMP) bakımından Ankara’da faaliyet gösteren GEN Üretim Tesisi yerinde denetlenmiştir.  Gerçekleştirilen EU GMP denetimi sonrası Almanya yetkili kurumu tarafından paylaşılan resmi yazıda belirtildiği üzere Gen Üretim Tesisi  EU GMP sertifikası almaya uygun bulunmuştur. 

Almanya yetkili kurumu tarafından verilen EU GMP sertifikası dünya çapında kabul gören ve çoğu pazarın düzenleyici otoritesi tarafından  karşılıklı tanıma prosedürü ile ruhsatlandırma süreçlerindeki GMP denetimlerinin yerine geçebilen bir sertifika özelliği taşımaktadır. GEN  Üretim Tesisi’nde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin başarı ile tamamlanmasını takiben satış ve dağıtımları  gerçekleştirilebilecektir. 

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (A1 PYŞ) 17.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;A1 PYŞ’nin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için  nominal değeri 1 TL üzerinden 5.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına,A1  PYŞ’nin esas sözleşmesinin KAP’ta yer alan sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na  başvurulmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. 

GSRAY, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rezan Epözdemir, 17.12.2021 tarihi itibariyle Yönetim  Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 

GLCVY, Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında, satışa çıkarılan 3 portföyün  toplam 649,3 milyon TL anaparaya sahip 2 tanesinin ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 13 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa  konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir. 

KARSN, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG  yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye Şirket tarafından teklif verilmiştir. İhale  katılımcıları tarafından verilen teklifler, iş deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, EBRD ve  Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. 

KFEIN, Şirket üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen “Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması” konulu ihaleyi  kazanmıştır. İhale bedeli 37.750.000 TL olup, 3 yıllık hizmet süresini kapsamaktadır. 

MEGAP, Mega Polietilen’in çıkarılmış sermayesinin 38.000.000 TL’den 49.441.217 TL’ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş  olduğundan 20.12.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 49.441.217, fiili  dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır. 

METRO, Şirketin 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk  Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %80 oranında olmak üzere 240.000.000 TL (İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)  artışla 540.000.000 TL’ (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.12.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni  pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde,  kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 3.477.707 TL (Üç Milyon Dört Yüz Yetmiş Yedi Bin  Yedi Yüz Yedi Türk Lirası) olup, kalan paylar, 21 – 22 Aralık 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, “Borsa’da Satış” yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul  A.Ş. ‘de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

OTKAR, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG  yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların bakımını içeren ihaleye tarafından teklif verilmiştir. Verilen teklifler, iş  deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, European Bank for Reconstruction and Development  (EBRD) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarla paylaşılacaktır. 

OYLUM, Borsa İstanbul A.Ş.’nin payların pazarlar arası dağılımına ilişkin 14.12.2021 tarihli duyurusunda Şirket paylarının  “Alt Pazar”da işlem görmeye devam edeceği bilgisi edinilmiştir. Son dönemde yatırımcılarından Şirketin Ana Pazar için tüm  kriterleri sağlamasına karşın neden pazar değişikliği olmadığı yönünde gelen sorulara istinaden Borsa İstanbul A.Ş. ile  teması olmuş ancak işbu duyurudaki kriterlerin hesaplamalarına ilişkin henüz Şirkete ulaşan bir yazı olmamıştır. Tarafa bu  konu ile ilgili bilgi ulaştığında gerekli incelemeler neticesinde gerekirse Borsa İstanbul A.Ş.’ye müracaat edilecektir.

POLHO, %100 bağlı ortaklığı olan ve Polisan Holding finansallarına neticeleri tam konsolide olan Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi  ve Ticaret A.Ş. (“Polisan Yapı”) ile ilgili 5 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Pendik, İstanbul’da Polisan Yapı mülkiyetinde olan  yaklaşık 173.000 m2 büyüklüğündeki alanda, Dop Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“DOP Yapı”) ve Dap  Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“DAP Yapı”) ortak girişimi tarafından yapılacak “Kat Karşılığı” proje için, DAP Yapı’nın, belediye ve kamu  kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasını beklemekte olduğunu bildirmişti. 

Bağlı Ortaklığı olan Polisan Yapı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili arsa için 1/1000’lik imar planları kesinleşmiş olup, İmar Kanununun  18. maddesi gereğince imar uygulama çalışmaları Belediye nezdinde devam etmektedir. 

RTALB, Şirket tarafından üretilen Sars CoV-2 Real Time Multiplex PCR kitinin Omicron varyant ayrımını tespit edip edemediğine ilişkin  laboratuvar çalışmaları sürmekle birlikte, Omicron varyantı numunelerinin temin edilmesindeki zorluklar sebebiyle , bilgisayar tabanlı yapılan in silico analizler ile elde edilen sonuçlarda, Omicron mutasyonlarının kitinin performansını etkilemeyeceği, bu sebep ile Sars CoV-2 kitimizin  Omicron dahil tüm varyantlarında tespitinde sorun teşkil etmeyeceği öngörülmüştür. 

Omicron varyantı taşıyan hastaların Sars CoV-2 tanısının yanı sıra varyant türünün tespitine yönelik olarak ArGe çalışmaları devam etmektedir. RYGYO, Şirket ortaklarından Sn.Durmuş Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı  tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Durmuş Döven’in RYGYO hisse senedi  miktarı 466.412,82 adet olup sermayenin %0,09’u oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket, bu açıklamayı yapma gereği  duymuştur.  

RYGYO,Şirket ortaklarından Sn.Egemen Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı  tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Egemen Döven’in RYGYO hisse senedi  miktarı 38.523.661,49 adet olup sermayenin %7,7’si oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği  duymuştur 

RYSAS, Şirket ortaklarından Sn.Durmuş Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı  tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Durmuş Döven’in RYSAS hisse senedi  miktarı 45.011.319,93 adet olup sermayenin %18’i oranındadır. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği  duymuştur. 

RYSAS,Şirket ortaklarından Sn.Egemen Döven şirketin halka arzından bu yana hiçbir tarihte şirketin hisse senedini satmamış olup, alım yaptığı  tarihte BIST kapanışı sonrası gerekli bildirimlerini KAP’ta yapmaktadır. 17/12/2021 tarihi itibariyle Sn.Egemen Döven’in RYSAS hisse senedi  miktarı 13.062.285,62 adet olup sermayenin %5,22’si oranındadır. Yatırımcılardan gelen sorular neticesinde Şirket bu açıklamayı yapma gereği  duyulmuştur. 

SAFKR, Şirket, raylı sistem klimaları temini için 1.734.500-Euro’luk sözleşme imzalamak üzere davet almıştır. Sözleşme 10 gün içinde imzalanacaktır. 

İmzalandığında bilgilendirme yapılacaktır. 

SEKFK, Şirketin 1 adet hissesini alarak Şirketin ortağı olan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun ve bu toplantıda  alınan kararların iptali ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/358 E. sayılı dosyasıyla ilgili açılan davanın 16.12.2021 tarihli  duruşmasında;Bilirkişilerin raporu ibrazı için ihtarına,Bilirkişi raporu ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine, rapora karşı varsa  itirazların tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi için şerh yazılmasına,Davacı vekilinin mazeretinin kabulüne,  duruşma gün ve saatinin tarafına tebliğine,Bu nedenlerle duruşmanın 21/04/2022 günü, saat 14:31’e bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

TACTR, Şirketin 15.12.2021 tarihinde şirket kuruluşuna ilişkin açıklama yapmıştı. ilgili şirket kuruluşunda sermaye tutarı sehven 500.000.00 TL  olarak yazılmıştır. 

Doğru sermaye Tutarı:200.000.00 TL olacaktır.(OTTO Entertainment Yatırım Anonim Şirketi) 

TACTR, Şirketin 15.12.2021 tarihinde şirket kuruluşuna ilişkin açıklama yapmıştı. ilgili şirket kuruluşunda sermaye tutarı sehven 500.000.00 TL  olarak yazılmıştır. 

Doğru sermaye Tutarı:200.000.00 TL olacaktır.(OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi) 

TLMAN,Davacı: Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., Davalı: Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü, Dava Açılma Tarihi: 17/12/2021 DAVA KONUSU:  7256 Saylı Kanunun 35.maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32.maddesi 6.fıkrasına eklenen hükümlerindeki vergi  indirimlerinden faydalanma hakkında dava açılmıştır. 

TTKOM, 17 Aralık 2021 tarihinde, Türkiye Varlık Fonu ve şirketin ana hissedarı LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) hissedarlarından, Akbank  T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, LYY’nin sahip olduğu %55  Türk Telekomünikasyon A.Ş. hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na satışına ilişkin görüşmeler, taraflar arasında başlamıştır.  

Şirket bahse konu görüşmelerde taraf olmamakla birlikte, önümüzdeki dönemde, konu ile ilgili gelişmeleri takip edecektir.

ULUUN, Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.12.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif  kapsamında firmanın uhdesinde kalan miktar 01.02.2022-28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir .  

USAK, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı toplantısında, şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüz milyon) TL’ den 1.0000.000.000.-(Bir milyar ) TL’ye çıkartılması için gerekli yasal başvuruların yapılmasına, Esas sözleşmenin 6.  maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesi için SPK ve Bakanlık nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

YEOTK, 07.12.2021 tarihli KAP paylaşımında; 

Şirketin Yönetim Kurulu’nuın gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa’da ve diğer yurt dışı coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak  ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Hollanda’da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve kuruluş  işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. 

Söz konusu şirket %100 bağlı ortaklığı olarak olarak YEO Technology B.V. ünvanıyla 50.000 EURO sermaye ile 17.12.2021 tarihinde  Holanda’da kurulmuştur. 

VBTYZ, 29.11.2021 Tarihli açıklaması ile şirketin Sosyal Güvenlik Kururmundan 27.958.000,00 TL TL bedel ile “IBM Kurumsal Sunucu  Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini ” ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı  kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme  imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır. 

ZRGYO, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesine istinaden 2021 yılında Ziraat GYO’nun  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden kiralama işlemlerinden elde etmiş olduğu gelirlerin, Şirketin kamuya açıklamış  olduğu son yıllık finansal tablolardaki hasılatına olan oranı % 10’u aşmış olup, 2022 hesap döneminde de söz konusu oranın  %10’u aşacağı öngörülmektedir. 

Mevcut kira sözleşmeleri dâhil olmak üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin taraf olduğu tüm gayrimenkul kiralama işlemleri sözleşme  hükümleri, yürürlükteki mevzuat, ekspertiz kira değerleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu kapsamda Şirket,  gayrimenkul portföyünde yer alan varlıklar için Gayrimenkul Değerleme Raporları hazırlatmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.  Kiralama işlemleri bu raporlarda belirtilen sınırlar gözetilerek yapılmaktadır. 

Yatırım ve büyüme stratejileri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde mülkiyeti ana ortağı olan Ziraat Bankası’na ait arsa nitelikli bir taşınmaz  Şirketçe proje geliştirmek üzere satın alınmıştır. Aynı şekilde Ziraat Bankası’nın sahibi olduğu arsa nitelikli bir taşınmazın daha alınması  planlanmakta olup, bu alışla birlikte 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden gayrimenkul alış işlemleri tutarının  Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılsonu finansal tablolarında yer alan satışların maliyetinin %10’unu aşması öngörülmektedir. İşlem  koşulları Gayrimenkul Değerleme Raporları’nda yer alan maliyet hesapları ve satış rakamları dikkate alınarak belirlendiği Şirket tarafından  belirtilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ANGEN,Alper Akyüz, 15/12/2021 – 16/12/2021 tarihinde ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,80 – 28,00 TL fiyat aralığından 194.662 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya  0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ  ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16/12/2021 tarihi itibariyle %42,55  sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS, 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 17.12.2021 tarihinde 300.000 adet  pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 6.417.992 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,0570) 

CRDFA,Altınbaş Holding A.Ş., 16.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 3,5132 fiyattan 2.200.000  adet satış işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16.12.2021 tarihi itibariyle, %  32,80 sınırına düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğu Creditwest Faktoring A.Ş.’nin sahip olduğu % 32,80 oranındaki paylar/oy  haklarıda ortaklığın kontrolü altındadır.  

ECZYT,ECILC 17.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile  ilgili olarak 7,30-7,95 TL fiyat aralığından 170.372 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 17.12.2021 tarihi itibarıyla %30,01  olmuştur. 

EDATA,Burak Sözübir, 17/12/2021 – 17/12/2021 tarihinde E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,97 – 16,97  TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17/12/2021 tarihi  itibariyle %9,61 sınırına ulaşmıştır.( Hülya Sözübir Rasim Sözübir Ali Eren Sözübir ile birlikte hareket etmektedir.) 

ESEN, Yusuf Şenel, 16/12/2021 – 16/12/2021 tarihinde ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,96 – 31,64 TL fiyat  aralığından 119.933 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16/12/2021 tarihi itibariyle  %0,422 sınırına ulaşmıştır. 

FONET,MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP, 16 Aralık 2021 tarihinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin (“Fonet”) 14.44-15.18 fiyat  aralığında 114,685 adet hissesini satın alma işlemi, yönetimin altındaki yatırım fonu MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP tarafından  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, MIRI Stratejik Gelişmekte Olan Piyasalar Fonu LP’nin Fonet’in sermaye paylarındaki mülkiyeti  16/12/2021 işlem tarihi ve 20/12/2021 takas tarihi itibarıyla %15 barajını aşmıştır. 

FONET,MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP, 15 Aralık 2021 tarihinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin (“Fonet”) 4.530.315 adet  hissesini 14.00-14.80 fiyat aralığında satın alma işlemi, yönetimin altındaki yatırım fonu MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem üzerine, MIRI Stratejik Gelişen Piyasalar Fonu LP’nin Fonet’in sermaye paylarındaki mülkiyeti,  15/12/2021 işlem tarihi ve 17/12/2021 takas tarihi itibarıyla %10 barajını aşmıştır. 

ISATR, Emre Duranlı,16/12/2021 – 16/12/2021 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,50 – 8,58 TL fiyat aralığından  0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 10.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu  işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16/12/2021 tarihi itibariyle %1,07756 sınırına ulaşmıştır. 

KRDMA,Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 16.12.2021 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,70-11,91 TL fiyat  aralığından 3,150,000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) satış ve 10,64-10,80 TL fiyat aralığından 525,000 TL toplam nominal tutarlı  Kardemir (A) satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 16.12.2021 tarihi  itibariyle % 3,27 sınırına düşmüştür. Yolbulan Demir Sanayi ve Tic. A.S., Yolbulanlar Nakliyat ve Tic.A.S., Yolbulan Çelik San.ve Tic A.S.,  Enkay Moda Konf. San.ve Tic.A.S., Ahmet Zeki Yolbulan, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Ilyas Sadi Yolbulan,  Kamuran Yolbulan, Özlem Yolbulan’in sahip olduğu %. 4,16 oranındaki paylar da ortaklıkla birlikte hareket etmektedir. 

MAGEN,Yusuf Şenel, 16/12/2021 – 16/12/2021 tarihinde MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak  9,98 TL – 10,05 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16/12  /2021 tarihi itibariyle %1,417 sınırına ulaşmıştır.

MZHLD,EPLAS, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Sayılı Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 582.000 adet borsada işlem görmeyen  statüdeki pay, 26,70 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır. 

Fon girişi sağlamak amacıyla yapılan bu işlem sonrasında Şirketin, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ndeki payları 17.12.2021  tarihi itibariyle 4.043.070,38 TL nominal tutar ile %20,22 olmuştur. 

NATEN,Yusuf Şenel,16/12/2021 – 16/12/2021 tarihinde NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,40  – 41,70 TL fiyat aralığından 45.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16/12/2021  tarihi itibariyle %64,076 sınırına ulaşmıştır. 

TSKB,ISCTR,17.12.2021 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,67-1,86 TL fiyat aralığından 2.500.000  TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  sermayesindeki payları %47,65 sınırına ulaşmıştır. 

Yönetim kontrolüne sahip olduğu Milli Reasürans Türk A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin  şirkette sahip olduğu %3,69 oranındaki paylar da Ortaklığın kontrolü altındadır. 

VANGD,METRO, 17.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 6,05 – 6,24 TL fiyat  aralığından 1.200.000 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi  İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) sermayesindeki payları 17.12.2021 tarihi itibariyle % 37,40 olmuştur. 

VANGD,METRO, 16.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 6,40 – 7,46 TL fiyat  aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi  İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) sermayesindeki payları 16.12.2021 tarihi itibariyle % 42,20 olmuştur. 

VANGD,METRO, 15.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 6,75-6,79 TL fiyat  aralığından 1.200.000 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi  İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) sermayesindeki payları 15.12.2021 tarihi itibariyle % 46,20 olmuştur. 

VERUS,VERTU, Borsa İstanbul’dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 17.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim  Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,60-26,10-TL fiyat aralığından 286.640-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları  17.12.2021 tarihi itibariyle %63,97 sınırına düşmüştür.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ 

ATSYH, Şirketin Yönetim Kurulu 17.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Yönetim Kurulunun 05.02.2021 tarihli kararı ile Şirketin  8.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 40.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.000.000.-TL (%200 Bedelli )  arttırılarak 24.000.000.-TL’ye yükseltilmesine dair verilen sermaye artırım kararının Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi’nden çıkarılmış  olması nedeniyle iptal edilmesine karar vermiştir. 

ARSAN, Yönetim Kurulu, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 153.000.000.-TL olan çıkarılmış kısmını;  90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak  üzere toplam 142.000.000.-TL artırarak 295.000.000.-TL’sına çıkarılmasına karar vermiştir. 

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketin sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye  Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin  ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya  katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na  17.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

Şirketin bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası  Kurulu’na 17.11.2021 tarihinde yaptığı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021/63 sayılı haftalık bülteninde  51.449.465 TL’lık artışın uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu resmi yazısı şirkete ulaştığında konu ile ilgili tekrar açıklama yapılacaktır.

BAGFS, Şirketin 13.12.2021 tarihinde KAP ‘ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay  alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 527.767,948 TL nominal değerli payların 16 Aralık 2021-17 Aralık 2021 tarihlerinde  iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış  kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 17 Aralık 2021 itibariyle satılmıştır. 

DZGYO, 15.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, 30.06.2021 finansal tabloları ile yapılan sermaye artış başvuruları geri  çekilmiş olup, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablo dönemininde gelmiş olduğu dikkate alınarak; 31.12.2021 tarihli finansal  tablolar ve revize edilmiş projeler ile başvuruları güncellenecektir. 

GEREL, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı  almışlardır. 

1.Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve devam  eden projelerin finansmanının fonlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere  70.000.000 TL (%87,5 ), artırılarak 150.000.000,-TL‘ye çıkarılmasına, 

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay  alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde  kullandırılmasına, 

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde,  yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

4. Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan Payların Şirket  Ana sözleşmesinin 6. Maddesine göre “Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar yönetim kurulunca diğer pay sahiplerine teklif  edilecektir”. Kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük  olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılmasına, 

5. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların  19.051.500 TL’si (OndokuzmilyonellibirbinbeşyüzTL) Yüksel Kardeş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, söz konusu tutarın  Yüksel Kardeş’in Şirketten olan alacağından karşılanmasına, 

6. Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasa’da süresi içinde taahhüt edilen tutarın dışında satılamayan payların mevcudiyeti halinde  Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Tebliğ’inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi  için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, 

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde  kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

8. Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye  Piyasası Kurulu’nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli “Sermaye Artırımından Elde Edilecek  Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor’un onaylanmasına, 

9. Türk Ticaret Kanunu’nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanmasına,

10. Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım  işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana  sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda  bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 

11. Bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık  sözleşmesi imzalanmasına, 

12. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama  Bankası A.Ş ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için  Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kardeş’in yetkili kılınmasına, 

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. 

MERKO, Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu; 

1- Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketin 250.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı  sermaye tavanı içerisinde 72.556.591 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 177.443.409 TL’sı (%244,558635617266) nakden (bedelli),  arttırılmasına, 

2- Bedelli olarak yapılan 177.443.409 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına;  1 Lot pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına, 

3– Arttırılan 177.443.409 TL’lık sermayeyi temsil eden payların Nama yazılı olarak “borsada işlem gören” nitelikte kaydileştirme esasları  çerçevesinde oluşturulmasına, 

4– Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve pay senetlerinin nominal değeri üzerinden  kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona  ermesine, 

5– Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak  üzere Borsa İstanbul A.Ş.’ de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 

6– İşbu kararın kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün  borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu  A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların  yapılmasına, 

7– Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 

METRO, Şirketin 15.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 300.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin  1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000 TL nakit sermaye artırımı  yapılması yoluyla, %80 oranında artırılarak 540.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 02.12.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay  alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 3.477.707,240 TL’dir. 

OYLUM, Şirketin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL’den 85.000.000 TL’ye  artırılmasıyla satılacak olan 57.382.400 TL nominal bedelli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname ve başvuru belgeleri  17.12.2021 Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuştur. 

ULUUN, Şirketin % 100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.’nın 17.12.2021 tarihinde almış olduğu  Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, önceki  yıllara nazaran artış gösteren iş hacminin finansmanını sağlamak amacıyla, şirketin sermayesinin 4.500.000,00 İsviçre Frangı artırılarak  7.500.000,00 İsviçre Frangı’na çıkarılmasına ve gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına, oy birliği ile karar  verilmiştir. 

VAKFN, Şirket 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında  artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000.-TL’ ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Aralık 2021 tarihli ve 65/1802 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2021/63 sayılı Sermaye Piyasası  Bülteni’nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 17 Aralık 2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-14536 sayılı yazısı ile ihraç edilecek  paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında GARFA.E payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından)  19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.  Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir  iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir  toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda  uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa  satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı  süre boyunca devam edecektir. 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi  (VBTS) kapsamında FLAP.E payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından)  19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu  edilemeyecektir. 

17 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.