22 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

2733866 1638392193
22 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

22 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

22 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ARCLK, ATAGY, BERA, BRLSM, CMENT, DAGHL, DENIZ, ECILC, EGEEN, EGPRO, EGSER, EKGYO, GEREL, GLRYH, GOODY, OZGYO, RYGYO, TRCAS, YOETK, ZOREN, HDFGS, AKSA, ARCLK, BIMAS, ARSAN, CRDFA, ECZYT, ECILC, ENKAI, ESEN, HEDEF, ISBIR, ISSEN, MAGEN, METRO, NATEN, ORGE, SAHOL, SARKY, TETMT, ANELE, BAGFS, MMCAS, SELVA, ITTFH, SELVA,

Şirket Haberleri

ARCLK, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu “B+” olarak  teyit edip, “Durağan” olan kredi görünümünü “Negatif” olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 20 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketin  “BB+” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve “Durağan” olan görünümünü ise “Negatif” olarak değiştirmiştir. 

ATAGY, Şirketin mülkiyeti 3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş’ye ait İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Kabataş Mevkii’nde, 6 Pafta,  23032 no.lu parselde kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” niteliğindeki kurulu kat mülkiyetine göre 516/66443 arsa paylı B Blok, Zemin kat,  7 nolu bağımsız bölümün KDV Hariç 4.410.000 TL bedel karşılığında, 529/66443 arsa paylı B Blok Zemin Kat, 8 nolu bağımsız bölümün  KDV Hariç 4.557.000 TL bedel karşılığında satın alınmış olup, gayrimenkulün tapu işlemi 21/12/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

BERA, Bağlı Ortaklığı olan Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş’nin aktifinde 5.000.000,-TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli,Alanya  İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada, 7 no’lu parselde kayıtlı bulunan 4.901,78 metrekare arsa 12.000.000.-TL bedel ile peşin olarak satılmış  olup, satış işleminden 7.000.000.-TL kar elde edilmiştir. 

BRLSM, Şirketin, Ankara’da inşaatı devam etmekte olan Erman Ilıcak Fen Lisesi mekanik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul  edildiği İşveren BNRAY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.Sözleşme tutarı 2.661.345,44 TL + 758.564,31  USD olarak belirlenmiştir. İşveren ile sözleşme imzalanması için çalışmalara başlanmıştır. 

CMENT, Cementir Holding NV’nin bağlı ortaklıklarından olan Alfacem Srl, Çimentaş’a kullandırmış olduğu 30 Kasım 2022 vadeli 6.300.000  Avro tutarındaki krediden doğan alacağından feragat ettiğini 21.12.2021 itibarıyla şirkete bildirmiştir. Söz konusu tutar şirket hesaplarına gelir  olarak kaydedilecektir. 

DAGHL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 21.12.2021 tarihli toplantısında; 

Şirketin iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirket tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal  değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli kısmının, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin  Prosedür’ünün 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyatın % 20  altında olacak şekilde tespit olunacak fiyat üzerinden Mahmut Nedim KOÇ’a satılmasına ilişkin yapılan başvurunun; 

Yönetim Kurulu’nun 21.12.2021 tarihli toplantısına istinaden yapılacak olan işlemin ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilmesine ve işlemin  iptal edilmesine karar verilmiştir. 

DENIZ, Bankanın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 772.046.447,54 -TL tutarlı  bireysel kredi portföyleri, 145.665.124,84-TL tutarlı işletme kredi portföyü, 212.675.436,07-TL tutarlı tarım kredi portföyleri ve  34.565.494,49- TL tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 1.164.952.502,93 -TL tutarlı portföylerin satışı için 26 Kasım 2021 tarihinde  ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre; bireysel kredi portföyleri Ortak Varlık Yönetimi A.Ş., İlke Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi  A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, işletme portföyü Birleşim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, tarım portföyleri Emir  Varlık Yönetimi A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetimi A.Ş.’ye, ticari kredi portföyü ise Doğru Varlık Yönetimi A.Ş.’ye satılmıştır. Söz konusu devirlere  ilişkin sözleşmeler imzalanarak süreç tamamlanmıştır. 

ECILC, Bağlı ortaklığı olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), “Zepzelca®” markalı ilacın, Türkiye’de pazarlama ve satış hakları için  21 Aralık 2021 İspanya merkezli Pharma Mar S.A. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzalamıştır.PM1183 olarak da bilinen Lurbinectedin  (Zepzelca®), yapısındaki bir hidrojen atomunun metoksi grubu ile değiştirilerek deniz üzümü Ecteinacidia turbinata’ dan izole edilen marin  bileşiği ET-736 analoğudur. Lurbinctedin, birçok tümör hücresinin gelişimine etki eden onkojenik transkripsiyon programının  selektif inhibitörüdür. Kanser hücreleri üzerindeki etkisi ile birlikte Lurbinectedin, tümörün gelişimi için gerekli olan sitokinlerin üretimini  düzenleyerek tümör bağlantılı makrofajlarda onkojenik transkripsiyonu inhibe etmektedir. 

FDA tarafından koşullu onaylanarak ABD’de pazara verilmiş ve Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’da ruhsat onayı  bulunan Lurbinectedin’in (Zepzelca®) Türkiye’de ruhsat onayı alabilmesi için Pharma Mar ve EİP tarafından gerekli koşulların ve  dokümanların sağlanması sonrasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvurulacaktır. Ruhsat onayının  ve sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2026 yılı içerisinde ürünün ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır. 

EGEEN, 13.12.2021 tarihli açıklamada belirtilen faaliyet ruhsatı başvurusu ile ilgili olarak, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğünce 21.12.2021  tarihinde şirkete konuyla ilgili cevap verilmiştir. Cevaptaki bilgiler özetle; 

Şirketin adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiş olup, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve  istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep  edilmiştir.Faaliyet ruhsatının alınması ve kira sözleşmesi müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasından sonra, yatırım detayları netleşecek  olup, yatırımcılarına gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edileceği Şirket tarafından bildirilmiştir. 

EGEEN, Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarında, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla,  25 Aralık Cumartesi günü 23:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 02 Ocak’ı 03 Ocak’a bağlayan gece 23:30 vardiya girişi ile  yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir.

EGPRO, Yönetim Kurulu’nca; Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin  aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

Şirketçe 02/12/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, kayıtlı sermaye izin süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak  şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi izni için başvuru gerçekleştirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/12/2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-14404 sayılı kararı ile; şirketin 120.000.000 TL olan kayıtlı  sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere uzatılması ve ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi  uygun görülmüştür. 

EGSER, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Şirkete yazılı olarak bildirdiği üzere; Avrupa Birliği Komisyonu, Hindistan  ve Türkiye menşeli “Seramik Karo” ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde anti-damping soruşturması başlatmıştır. 

Avrupa Seramik Karo Üreticiler Federasyonu’nun, Avrupa Birliği Komisyonu’na yapmış olduğu şikayette, Hindistan ve Türkiye’den yapılan  ithalatın dampingli olduğu ve bunun Avrupa Birliği “Seramik Karo” üreticilerinin zararına yol açtığı iddia edilmiş ve bu nedenle anti-damping  önlemleri uygulanması talep edilmiştir. Komisyon tarafından yürütülecek anti-damping soruşturması çerçevesinde soruşturulan ülkelerden  yapılan ithalatın dampingli olup olmadığı ve varsa damping soruşturma konusu ürüne ilişkin Avrupa  Birliği yerli üretiminde bir zarara yol açıp açmadığı araştırılacak olup, Komisyon tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde,  Türkiye üretici firmalarına anti-damping vergisi uygulanabilecektir. 

Söz konusu soruşturma dönemi için Türkiye ve Hindistan yerli üreticilerinin 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki  verileri incelenecektir. Zarar tespit edilirse, 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2021 dönemi, zarar inceleme dönemi olarak esas alınacaktır. Avrupa  Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan soruşturma resmi ilanında Komisyon, ilgili mevzuat uyarınca soruşturmada yerli üreticiler  tarafından gönüllü işbirliğinin avantajlarını, işbirliği yapma, soruşturmaya esas örneklemeye dahil olma usul ve olanaklarını ilan  etmiştir.Şirket, 20/12/2021 tarihinde https://tron.trade.ec.europa.eu//tron/tdi/ adresi üzerinden ibraz edilen form ile soruşturma kapsamında  işbirliğine dahil olduğunu komisyona bildirmiştir. İnceleme kapsamındaki gelişmelerden Ortaklarını bilgilendirilecektir. Söz konusu  soruşturmanın Şirketin ihracatı ve satışları üzerinden olumsuz bir etki yaratacağı beklenmemekte olup, Şirket faaliyetlerine aralıksız  ve tam kapasite ile devam ettiği Şirket tarafından ayrıca bildirilmiştir. 

EKGYO, Şirketin mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 563 Ada 5 Parselde yer alan 496 adet  konuttan oluşan bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.12.2021 tarihinde alınmıştır. 

GEREL, Şirket ile Asfa Uluslararası İnş. San. Ve Tic. A.Ş. arasında 11.10.2018 tarihinde % 50 – % 50 oranında kurmuş olduğu “Asfa  Uluslararası İnş. San. A.Ş. İle Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı” öngörülen işlerin gerçekleşmemesi  nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir. 

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (A1 GSYO) 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu  toplantısında;A1 GSYO’nun faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi  çerçevesinde;Esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı  ile iştigal etmek olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi’nde (“DMR”) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.  Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu,1TL nominal değerli 4.399.000 adet B grubu payların 45.000.000 TL  karşılığında devralınmasına ve bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede A1 GSYO ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında DMR Unlu Mamuller Üretim  Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş,’nin %4,88 oranındaki paylarının 45.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin “Hisse Alım  Satım ve Ortaklık Sözleşmesi” 21.12.2021 tarihinde imzalanmış olup, anılan şirkete A1 GSYO tarafından %4,88 oranında iştirak edilmiştir.

GOODY, Şirket tarafından 19 Aralık 2019 ve 15 Aralık 2021 tarihlerinde kamuya açıklandığı üzere, The Goodyear Tire & Rubber  Company ile Şirket arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi kapsamında uygulanan lisans oranına ilişkin olarak Şirket ve The  Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki “İki Taraflı Peşin  Fiyatlandırma Anlaşması’na” (“APA”) ilişkin devam etmekte olan sürecin tarafı konumundadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdareleri arasındaki APA sürecinin sonuçlanması beklenirken, The Goodyear  Tire & Rubber Company ile Şirket arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi 21 Aralık 2021 tarihinde, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli  olmak üzere revize edilmiştir. 

OZGYO, Yönetim Kurulunun 21.12.2021 tarihli toplantısında; 

Yönetim Kurulunun 01/10/2021 tarihli ve 229 sayılı kararı ile 03.11.2021 tarihli ve 231 sayılı kararlarında belirlenen ilke ve esaslar  çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen pay geri alım programına ek olarak; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (SPK III-48.1), Geri Alınan Paylar Tebliği (SPK II-22.1) hükümlerine, SPK’nın pay geri alımına ilişkin karar ve duyurularına uygun olarak,  Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararlarının gereğinin  ifası sonrasında Şirketin bünyesinde oluşan nakit fazlasının değerlendirilmesi ve bu şekilde Şirket paylarının fiyat ve miktar dengesine  Borsada katkıda bulunulması amacıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1’sine karşılık gelen 2,500,000 TL nominal değerde (her biri 1  Türk Lirası nominal değerinde 2,500,000 adet) Şirket paylarının geri alımının gerçekleştirilmesi işleminin ek pay geri alım programı olarak  belirlenmesine ve bu ek geri alım programı için 4,000,000 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir.

RYGYO, Şirketin 11/07/2017 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Yapı Kredi Finansal Kiralama  A.O.’dan kiralanan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2088 Ada 2 Parsel üzerindeki 8.312 m2’lik deponun taksitleri vade  bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir. 

TRCAS, 10/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere %100 oranında paylarına sahip olduğu ve Aydın İli Kuyucak  İlçesi’nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralinin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal  Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Turcas Kuyucak”), Şirketin sahip olduğu paylara ilişkin (%100’e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik  opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmişti. 

Bu çerçevede; Euronext Paris Borsası’nda hisseleri işlem gören Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA ile Turcas Petrol A.Ş.  arasında Turcas Petrol A.Ş.’nin Turcas Kuyucak’ta sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım  Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Söz konusu hisse devir işlemi, başta ilgili düzenleyici kurum onayları ve Turcas Kuyucak’ın Kreditör  Bankası’nın hisse devrine ilişkin onayı olmak üzere Sözleşme’de belirtilen önşartların tamamlanmasına tabidir. 

YEOTK, Şirket 100.000 TL sermayesi olan Mikrohes Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin  %50 hissesine tekabül eden 500 adet payına karşılık 50.000 TL nominal bedelli payına 21.12.2021 tarihinde iştirak etmiştir. Mikrohes  Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31.12.2021 tarihine kadar anonim şirkete çevrilmesi  

beklenmekte olup, bu işlem tamamlandığında şirketin sermayesi 110.000 TL’ye çıkarılacak ve Şirket tarafından iştirak bedeli olarak  1.535.000 TL ödenecektir. 

ZOREN, 21.04.2015 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin  sahip olduğu Tercan Hidroelektrik Santrali’nin 2,04 MWm/1,90 MWe gücündeki 4. ünitesinin iptal edilerek santralin üretim lisansında yer  alan kurulu gücün santralin mevcut kurulu gücü olan 15 MWm/15MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuru yapılmıştır. 

ZOREN, 12.01.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ’nin  Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş  enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak  amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu’na yapılan başvuru kabul edilmiştir. 

ZOREN, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm /  80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-2 Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik  Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının  91,995 MWm / 80 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur. 

HDFGS, Şirketin 21.12.2021 tarih ve 34 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında; 

1. Şirketin 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ve şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerini,  gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan  pay geri alım programı şirket sermayesinin %5,00’sine tekabül eden 14.250.000 adet payı, 38.452.979,49 TL iç kaynak kullanılarak geri  alınması suretiyle tamamlanmıştır. 

2. Şirketin pay fiyatında yakın ve ciddi kayıp ihtimali ortadan kalkmadığından, şirket pay fiyatının halen şirket faaliyetlerini, gerçek  performansını yansıtmaması sebebiyle, pay geri alım programına birinci maddede belirtilip geri alınan paylara ek olarak, Sermaye Piyasası  Kurulunun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden şirket sermayesinin %4,21’ine tekabül edecek 12.000.000 adet pay ve iç  kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 36.547.020,51 TL kaynak kullanılarak devam edilmesine karar verilmiştir. 

3. Bu kapsamda, yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programında alınabilecek azami pay adedi şirket  sermayesinin %9,21’ine tekabül edecek 28.500.000 adet pay ve azami kaynağın 75.000.000.- TL olmasına, 

4. Yukarıdaki maddeler kapsamında, 21.06.2021 tarihli, 19 sayılı yönetim kurulu kararı da gözetilerek geri alımın amacı, kullanılan kaynak  ile geri alımların özeti mahiyetinde, mevzuat kapsamında gerekli olan tüm bilgilerin Şirketin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay  sahiplerinin bilgisine sunulmasına, 

5. İşbu kararın Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AKSA,Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., 21/12/2021 – 21/12/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 34,04 – 34,80 TL fiyat aralığından 80.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 21/12/2021 tarihi itibariyle  %20,208124 sınırına ulaşmıştır. 

ARCLK, 21.12.2021 tarihinde 48,16 TL – 48,30 TL fiyat aralığından (ortalama 48,1960 TL) 495.553 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip  olduğu ARCLK payları 35.592.099 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,2672) 

BIMAS, 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 21.12.2021 tarihinde 750.000 adet pay  geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 7.767.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,2793) 

ARSAN,Alişan Arıkan, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,07 – 5,14 TL  fiyat aralığından 70.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi  itibariyle %7,45 sınırına ulaşmıştır. 

CRDFA,Altınbaş Holding A.Ş., 20.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 3,0850 fiyattan 2.200.000 adet  satış işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.12.2021 tarihi itibariyle, % 27,30  sınırına düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğu Creditwest Faktoring A.Ş.’nin sahip olduğu % 27,30 oranındaki paylar/oy haklarıda  ortaklığın kontrolü altındadır. 

ECZYT,ECILC, 21.12.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak  6,76-7,36 TL fiyat aralığından 432.700 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS  Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 21.12.2021 tarihi itibarıyla %30,16 olmuştur. 

ENKAI,Mehmet Sinan Tara, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,36 – 18,15 TL fiyat  aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle %0,441 sınırına ulaşmıştır. 

ESEN,Yusuf Şenel, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,44 – 27,80 TL fiyat  aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle %0,555 sınırına  ulaşmıştır. 

HEDEF,Özdemir Uçar, 20/12/2021 . tarihinde HEDEF holding payları ile ilgili olarak 4,05-5,39 TL fiyat aralığından 3.092.224 TL toplam  nominal tutarlı alış tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF holding sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021  tarihi itibariyle %1.03 sınırına ulaşmıştır. 

ISBIR,ISSEN, Şirket, Bağlı Ortaklığı olan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 20.12.2021 tarihinde 11,9867 TL fiyattan toplam  1.500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payı %76,90  olmuştur. 

ISBIR,ISSEN, Şirketin, Bağlı Ortaklığı olan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 17.12.2021 tarihinde 12,3876 TL fiyattan toplam  822.166 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payı  %75,84 olmuştur. 

ISBIR,ISSEN, Bağlı Ortaklığı olan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin yaptığı halka arza ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler  kapsamında 18.11.2021-17.12.2021 tarihleri arasında 11,8399953 TL ortalama fiyattan 7.837.152 TL nominal değerli pay alış işlemi Ortaklık  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki iştirak oranı %76,42 olmuştur. 

MAGEN,Yusuf Şenel, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,12 – 9,14 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12 /2021  tarihi itibariyle %1,466 sınırına ulaşmıştır.

METRO, 20.12.2021 tarihinde 1,18 – 1,25 TL fiyat aralığından (ortalama :1,229 TL) 6.160.828 adet pay geri alınmıştır. Şirketin geri alım  programı çerçevesinde sahip olduğu pay 9.834.418 adet (sermayeye oranı %1,82) olup toplamda sahibi olduğu şirket paylarının toplamı  12.634.418 adettir. Sahibi olduğu payların şirketin sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34’dir. 

METRO,Metro Avrasya Investments Georgia A.Ş., 20.12.2021 tarihleri arasında METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş  payları ile ilgili olarak 1,21 TL – 1,22 TL fiyat aralığında 3.456.142,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0,00 TL toplam nominal  tutarlı satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş  sermayesindeki payları 20.12.2021 tarihi itibariyle % 0,91 olmuştur. 

NATEN,Yusuf Şenel, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak  37,28 – 37,40 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy  hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle % 64,258 sınırına ulaşmıştır. 

ORGE,Nevhan Gündüz, 20/12/2021 tarihinde ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,17 TL – 6,24 TL fiyat  aralığından 110.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Bu  işlemle birlikte ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle %20,50’ye  ulaşmıştır. 

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketçe 21.12.2021  tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 13,23 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 21.12.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 5.300.000 TL olup, bu payların sermayeye  oranı %0,2598’e ulaşmıştır. 

SAHOL,Akbank T A Ş Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı, 21/12/2021 – 21/12/2021 tarihinde HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  payları ile ilgili olarak 13,2327 – 13,2327 TL fiyat aralığından 750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal  tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki  payları/oy hakları 21/12/2021 tarihi itibariyle %0,037 sınırına ulaşmıştır. 

SARKY,Hamit Mücellit, 21/12/2021 – 21/12/2021 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile  ilgili olarak 19,80 – 19,80 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  sermayesindeki payları/oy hakları 21/12/2021 tarihi itibariyle %0,75 sınırına ulaşmıştır. 

SARKY,Cenap Taşkın, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile  ilgili olarak 20,50 – 20,50 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle %2,31 sınırına ulaşmıştır. 

TETMT,Özdemir Uçar, 20/12/2021 – 20/12/2021 tarihinde TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. payları ile ilgili olarak 278 – 285 TL fiyat  aralığından 3.200 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/12/2021 tarihi itibariyle  %6,23 sınırına

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ 

ANELE, Şirketin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların  rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 65.000.000 TL tutarında (%32,50 bedelli) artırılarak 265.000.000 TL’ye  çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 65.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde  tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL’ye yükselmiş  olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirket Esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi ” başlıklı 6. maddesinin tadil metni  21.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve 21.12.2021 tarihli ve 10477 sayılı T.T.S.G.’nde yayımlanmıştır. 

BAGFS, Şirketin esas sermaye sistemi içerisinde 45.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL bedelli artırılarak 135.000.000  TL’na yükseltilmesine ilişkin 26.11.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 10.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.  Rüçhan hakkı kullanım tarihleri içinde kullanılan yeni pay alma haklarından (%99,41 oranında gerçekleşerek) 89.472.232,36 TL nakit  girdisi sağlanmıştır. 

Rüçhan hakkı kullanımından kalan 527.767,948 TL nominal değerli B Grubu makbuzların, Borsa İstanbul Birincil Piyasada satışından  6.098.757,28 TL emisyon primi elde edilmiştir. 

Toplam sağlanan brüt fon tutarı, 90.000.000 TL nominal bedel ve 6.098.757,28 TL emisyon primi olmak üzere 96.098.757,28 TL olarak  gerçekleşmiştir. 

Dolayısı ile, Şirketin esas sermaye sistemi içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL bedelli artırılarak  135.000.000 TL’na yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermayesi 135.000.000 TL  (yüzotuzbeşmilyon TL) olmuştur. 

BAGFS, Şirketin 21.12.2021 tarihli ve 464 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Şirketin 31.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 45.000.000.-TL ödenmiş sermayesinin 90.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle  45.000.000.-TL’den 135.000.000.-TL’ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun  18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;  nakit olarak artırılan 90.000.000.-TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar  

çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından, 

-KAP’ta yer alan 6102 sayılı TTK’nın 457 maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı’nın imzalanmasına, -Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak  sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine, 

-135.000.000.-TL yeni ödenmiş sermayeyi içeren ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metninin tescil ve ilanı için  gerekli işlemlerin yapılmasına 

toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 

MMCAS, Şirketin 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; 

26.04.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan; Şirketin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan, 50.000.000 TL tutarındaki  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle, Sn. Zülabidin ÖZAY’a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması kararının; Sn.  Zülabidin ÖZAY’ ın tahsisli sermaye artırımının iptali istemiyle vermiş olduğu dilekçesi göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve iptal  kararının Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ivedilikle bildirilmesine ve süreç iptaline dönük iş ve işlemlerin  gerçekleştirilmesine 

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

SELVA,ITTFH, Şirketin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 

1- Şirketin 325.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavan içerisinde, 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan  karşılanmak suretiyle 26.520.000 TL (% 34) artırılarak 104.520.000 TL’ ye çıkarılmasına, 

2- İç kaynaklardan karşılanacak olan 26.520.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının hisse senetleri ihraç primlerinden karşılanmasına, 

3- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre; mevcut (A) grubu pay sahipleri için (A)  grubu, (B) grubu pay sahipleri için (B) grubu olmak üzere bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın kaydi sisteme ilişkin  düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına ve bu amaçla, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi  Kayıt Kurulu A.Ş.’ ye başvurulmasına, 

4- Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay  Senetlerinin Türü” başlıklı 6.maddesinin karar ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekliyle tadil edilmesine uygun görüş verilmesi için  Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, 

5- Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması  için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)  kapsamında SELVA.E paylarında 22/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/01/2022 tarihli  işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta  olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem  yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

22 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.