24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AKSGY, ASELS, BTCIMİ CMENT, DAGI, ETILR, FRIGO, AKEN, GARAN, GLYHO, GWIND, IDEAS, KGYO, MANAS, METUR, NIBAS, RALYH, YKBNK, YKSLN, QNBFB, ARENA, AVOD, BASGZ, DOHOL, DITAS, ENKAI, KLKIM, MTRKS, METRO, OSMEN, PEKGY, SELGD, VERTU, VERUS, BIOEN, BAGFS, INVEO, ITTFH, ADESE

ŞİRKET HABERLERİ 

AKSGY, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 23.11.2021 tarihi itibariyle şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,63 (96,33) olarak güncellenmiştir. 

ASELS, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak,  toplam bedeli 66.750.000,- Avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir. 

BTCIM, 16.11.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya  İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamamıza istinaden, 24.11.2021 olarak açıklamış olduğu davanın duruşma tarihinin, davayı  görecek olan İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesince 19.01.2022 olarak değiştirildiği öğrenilmiştir. 

CMENT, 2 Kasım 2021 tarihli Hisse Senedi Alım Sözleşmesi İmzalanması Hakkındaki Özel Durum Açıklaması’nda belirtilmiş  olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam 4.200.000 TL (Dört Milyon İki Yüz Bin  Türk Lirası) nominal değerindeki (1.250 TL x 3.360 adet) nama yazılı paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Hisse Senedi  Alım Sözleşmesi imzalanmıştır ve satın alma bedeli 4.500.000 USD (Dört Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) olarak  gerçekleşmiştir. Satın alma bedeline ilişkin ödeme bugün yapılmış olup, payların devralınmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır. 

DAGI, Şirketin 19.10.2021 tarihinde yer vermiş olduğu özel durum açıklamasına göre; 

Almanya’da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olduğu sermayesi 25.000 EUR olan “Dagi  Retails GmbH” unvanlı Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

ETILR, Şirketin 12.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi finansal  raporlarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesi’nde ilan olmuştur. 

FRIGO, İlgi: 31.10.2021 tarihli özel durum açıklaması. 

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan yatırımcı sunumundaki beklentilerde revizyon yapılmıştır. Güncel  sunum KAP’ta yayımlanmıştır. 

FRIGO,AKMEN, 22.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda satışa sunulan 239.569 TL nominal  değerli payların %5’inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler, Durmuş KARTAL %10,44, Koray YILMAZ %5,95, Tolun  KUDALOĞLU %74.81 oranlarında alımda bulunmuşlardır. 

GARAN, Banka 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365.000.000 ABD Doları ve 247.000.000 Euro tutarında iki ayrı  dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış  ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.15, Euro dilim için  Euribor + %1.75 olarak gerçekleşmiştir. 

GLYHO, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Kobirate”) tarafından SPK  Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu (“Rapor”) tamamlanmış olup 23  Kasım 2020 tarihinde açıklamış olan 9,12 (10 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu Şirketin kurumsal  yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2021 itibarıyla 9,14 (10 üzerinden)  olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. 

GWIND, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 ” Kurumsal Yönetim Tebliği” (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim  kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirkete başvuran Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ve Sayın Ozan Korkmaz’ın başvurusunu  değerlendiren Yönetim Kurulu, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulunun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı  uyarınca Aday Gösterme  

Komitesi’nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin 21 Aralık  2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu  kamuoyuna sunmuştur.

IDEAS, Bağlı ortaklığı olan İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. “İDEAL DATA” ile unvan benzerliği nedeniyle 22.11.2021 dün  yapılan açıklamaların gerek yatırımcılar gerekse medyada yanlış anlaşılmaya sebep olduğu tespit edilmiş ve Şirket ilave  açıklamaya ihtiyaç duymuştur. 

Bu çerçevede Şirket tarafından alınmış herhangi bir sermaye artırımı kararı söz konusu değildir. Bağlı ortaklığı İDEAL DATA’nın  çalışanlarına pay edindirme kapsamında 10 milyon TL olan sermayesinin şarta bağlı 11 milyon TL’na artırması planlanmaktadır. Diğer taraftan yine bağlı ortaklığı İDEAL DATA’nın halka açılması için gerekli çalışmalara başlanmasına ve gerekli prosedürün  yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

KGYO, Şirket, Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ve Şirketin %95 pay ile pilot ortak  olduğu ortak girişim grubu, İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen “İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi  1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 23.11.2021 tarihindeki  1. oturumuna katılmıştır. 

MANAS, MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 22/10/2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; 

2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine katılım sağlaması için  hazırlıkların yapılmasına, ihale katılımının henüz kesinleşmemesi katılımın olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak  açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir. 

2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile 23.11.2021 Tarihinde  katılım sağlanmıştır. 

METUR, Şirketin 60.000.000.-TL olan 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli  olmak üzere 270.000.000.-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin  tadili hakkında müzakere ve karar 23.11.2021 tarihinde gerçekleşen gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 

NIBAS, Şirketin istenilen faaliyet kârlılığını yaratamaması dikkate alınarak, mevcut üretim gamında yer alan ve kârlılığı giderek  azalan prefabrike bina, direk-travers, köprü kirişi, stat elemanları üretimlerinin 2021 yılı sonuna kadar sonlandırılarak,  kârlılığı yüksek GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine ağırlık vermesine, bu amaca yönelik olarak da: 

– İstihdamın korunması için imkanlar dahilinde azami gayret gösterilerek, mavi yaka ve beyaz yaka iş gücünün ihtiyaca uygun  şekilde azaltılmasına, çalışan organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve iş akitlerine son verilecek personel için  yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli işlemlerin yürütülmesine, 

– GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine yapı kimyasalları üretim faaliyetlerinin devam ettiği Niğde Organize Sanayi Bölgesi  (NOSB)’ndeki 144 Ada, 14 Parsel üzerindeki üretim tesislerinde devam edilmesine, 

– Mevcut üretim tesislerinin bulunduğu İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı N27 Niğde adresinde bulunan arsa üzerinde AVM, yurt,  otel tarzı gayrimenkul yatırımlarının geliştirilmesine dönük çalışmaların devam ettirilmesine,karar verilmiştir. 

RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi  Başkanlığı tarafından 23.11.2021 tarihinde düzenlenen ” Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.  Etap 1. Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ” ihalesine  katılmıştır. 

224.990.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir. 

Teklif değerlendirme aşamasındadır.

YKBNK, İlgi: 25.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. 

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile Yapı Kredi Bank Malta Ltd.’nin tasfiye edilmesine Banka Yönetim Kurulu tarafından karar  verilmiş olduğu duyurulmuştu. 

Tasfiye işlemleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta’nın bankacılık yetkisinin iptaline ilişkin Avrupa Merkez Bankası’ndan  gerekli onay alınmıştır. Tasfiye süreci devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler duyurulacaktır. 

YKSLN, Ülkemizde yaşanan döviz kuru artışlarına bağlı olarak ve yatırımcılardan gelen sorulara cevaben, Şirket döviz cari  dengesinin ve kur artışının oluşturabileceği olumlu / olumsuz etkilerinin kısaca özetlendiği bu açıklamanın yapılmasın gerekli  görmüştür. 

Şirketin herhangi bir döviz açık pozisyonu bulunmamaktadır. Aksine döviz alacakları ve döviz cinsinden fiyatlanan stoklarımız  sayesinde döviz kurundaki artışlar Şirketi mali açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

Döviz cinsinden herhangi bir banka yükümlülüğü veya finansal borcumuz yoktur. 

Döviz cinsinden yapmış olduğu hammadde alımlarının büyük bölümü forward/hedge işlemleriyle Türk Lirası cinsinden  takip edilmektedir. 

Döviz kurundaki artışlar Şirketin yalnızca enerji maliyetlerini yükseltmekte olup; enerji maliyetlerinin toplam cirosu içindeki payı  oldukça düşüktür. 

Bu bağlamda döviz artışları Şirkete ek bir mali yük getirmemektedir. 

Bununla birlikte döviz kurundaki artışlar, Şirketin kısa vadeli net kar ve satış gelirlerini yükseltmekte olup; stoklarımızda yer alan  ve TL cinsinden ödenmiş malların döviz cinsinden satılması sayesinde ek bir nominal kar yaratmaktadır. Ani ve hızlı kur  artışlarına karşı şirket doğru finansal enstrümanları kullanarak herhangi bir açık pozisyon bırakmamış olmasının yanı sıra bu tür  durumlarda döviz cinsinden fiyatladığı ürünlerini herhangi bir ek zam yapma ihtiyacı olmadan daha yüksek fiyatla  satabilmektedir. 

Sonuç olarak; 

Yaşanan döviz kurundaki artışın 2021 yılı 4. çeyreği özelinde bir önceki yıla nazaran nominal net kar ve satış gelirleri hasılatını  arttırmasının olası olduğu, Şirket tarafından 23.11.2021 tarihinde KAP’ta duyrulmuştur. 

QNBFB, QNB Finansbank, uluslararası piyasalardan, 197,5 milyon ABD Doları ve 134,5 milyon Avro olmak üzere iki  ayrı dilimden oluşan yaklaşık 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır.  367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılım gösteren bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilim için  Libor+%2,15 ve Avro dilim için Euribor+%1,75 olarak gerçekleşmiştir.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARENA, Perea Capital Partners,18 Kasim 2021 tarihinde Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 9.648  fiyat aralığından 685,078 adet alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Arena Bilgisayar  Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 18 Kasim 2021 tarihi itibariyle %15 sınırına aşmıştır. 

AVOD,ETHEM KOYUNBAKAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ  SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,16 – 5,16 TL fiyat aralığından 22 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0  TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca /ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte A.V.O.D.  KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi  itibariyle %0,000024 sınırına ulaşmıştır. 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 22.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 12,91 TL fiyattan 9.450.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin  sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 22.11.2021 tarihi itibariyle % 82,40 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler,  Şirketimizce “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal  değerli hissenin bir kısmıdır 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 23.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 11,34 TL fiyattan 18.379.895 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin  sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 23.11.2021 tarihi itibariyle % 79,77 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler,  Şirketimizce “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal  değerli hissenin bir kısmıdır 

DOHOL,DITAS, Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde  23.11.2021 tarihinde, 30,00 – 30,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2669 TL) 170.000 adet satış işlemi  gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.11.2021  tarihi itibariyle %68,24 olmuştur. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 22/11/2021 – 22/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  12,93 – 13,08 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 22/11/2021 tarihi itibariyle %0,396 sınırına ulaşmıştır. 

KLKIM, MURAT GÖNÜLTAŞ, 22.11.2021 tarihinde Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak;  19,10 TL – 19,83 TL fiyat aralığından 57.237 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payım/oy hakkım 22.11.2021 tarihi itibariyle % 0,0061’e düşmüştür. 

KLKIM,TİMUR KARAOĞLU, 22.11.2021 tarihinde Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak;  18,91 TL – 19,18 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payım/oy hakkım 22.11.2021 tarihi itibariyle %  0,00047’ye düşmüştür.

MTRKS, 23.11.2021 tarihinde 22,60- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,683 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır.  Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 52.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı  %0,194’dür) 

MEP,METRO, 22/11/2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1.30-1.31 TL  fiyat aralığından 865.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 864.900. TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklık tarafından  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 22/11/2021 tarihi  itibariyle %0.29 olmuştur. 

MERKO,RESUL BERK, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,94  – 4,94 TL fiyat aralığından 50 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi itibariyle %0,000068 sınırına ulaşmıştır. 

OSMEN, PINAR ÇAKILKAYA, 22/11/2021 – 22/11/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili  olarak 25,06 – 25,38 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 12.000 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 22/11/2021 tarihi itibariyle %0,808 sınırına ulaşmıştır. 

PEKGY,Bank Of America Corporation, 18.11.2021 tarihinde, ortaklık %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril  Lynch International tarafından, PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,01-1,05 TL fiyat  aralığından 11.750.004 toplam nominal tutarlı alış işlemiş ve 1.256.731 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net  10.493.273 adet pay satmıştır. 

Bu işlemle birlikte PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki olan Merril Lynch International  vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu payları/oy hakları 18.11.2021 tarihi itibariyle %5,058 seviyesine ulaşmıştır. 

PEKGY,Bank Of America Corporation, 19.11.2021 tarihinde, ortaklık %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril  Lynch International tarafından, PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,01-1,05 TL fiyat  aralığından 643.575 toplam nominal tutarlı alış işlemiş ve 2.763.507 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net  2.119.932 adet pay satmıştır. 

Bu işlemle birlikte PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki olan Merril Lynch International  vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu payları/oy hakları 19.11.2021 tarihi itibariyle %4,741 seviyesine ulaşmıştır. 

SELGD, SELÇUK YAŞAR,23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. payları ile ilgili  olarak 4,74 – 4,74 TL fiyat aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi itibariyle % 0,0000050 sınırına ulaşmıştır. 

VERUS,VERTU, Borsa İstanbul’dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 23.11.2021  tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,72-27,24-TL fiyat aralığından 592.005- TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 23.11.2021 tarihi itibariyle
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BIOEN, Şirketin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL  tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle,  150.000.000,-TL’den 500.000.000,-TL’na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin  ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi  24.11.2021 olarak belirlenmiştir. 

BAGFS, Şirketin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak  135.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin  İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma  hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle  kullandırılacaktır. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle  nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

Satılamayan payların satın alımı için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir. 

INVEO, Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,  tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL’den 96.000.000 TL’ye  çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf  sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. 

Bu çerçevede, Şirketin 10.11.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamasına istinaden, Şirket sermayesinin 66.000.000 TL  (%220 oranında) artırılarak 30.000.000 TL’ den 96.000.000 TL’ ye artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7′ inci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2021 tarih ve E 29833736-105.01.01-13122 sayılı yazısıyla olumlu karşılandığını 17.11.2021 tarihinde duyurulmuştu. 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000,00 TL’dan 96.000.000,00 TL’sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas  Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2021  tarihinde tescil edilmiştir 

ITTFH,ADESE,Şirketin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ‘ ye çıkarılmasına  ilişkin olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde  tamamlanmıştır. 

A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, ana ortağı olan İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay  alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL’dir.

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.